Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Privacy statement

PME pensioenfonds verzorgt de pensioenregeling voor de metaal en technologische industrie. Als u pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij PME, of indien u pensioen ontvangt van PME, dan zijn uw persoonsgegevens bekend bij PME en/of de uitvoeringsorganisatie van PME (MN). U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw salarisgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij via uw werkgever als u deelnemer wordt in onze pensioenregeling. Wij verkrijgen ook gegevens van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen, hun eventuele partners en eventuele kinderen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen. Tevens kunnen wij gegevens verwerken van personen met wie we contact hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, werknemers, leveranciers en uitbestedingspartners van PME. 

Belangrijk: als u als werkgever of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
PME en/of haar uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u of uw werkgever verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan:

  • de voor u geldende pensioenregeling
  • de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering; en
  • de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. PME en haar uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens
 
In sommige gevallen – bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van uw gezondheidstoestand – hebben wij uw medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van PME en/of haar uitvoeringsorganisatie is bevoegd tot inzage van uw medische gegevens. Andere medewerkers ontvangen uw medische gegevens alleen als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim. 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van PME en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie van PME hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die bij ons bekend zijn.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. Een overzicht van uw persoonsgegevens kunt u raadplegen via “mijn PME” of schriftelijk aanvragen door een verzoek te sturen naar:

PME pensioenfonds
t.a.v. de deelnemersadministratie.
Postbus 97630
2509 GA  DEN HAAG

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd

Wat doen we bij fraude en misbruik?
Bij fraude of misbruik heeft PME en/of haar uitvoeringsorganisatie de wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens door te geven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Bellen met PME of haar uitvoeringsorganisatie
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Dit wordt voorafgaand aan het gesprek aan u gemeld.

Bezoek aan PME-website
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Andere helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van gebruikers. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met behulp van cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en waarom?
Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website zo goed mogelijk te laten werken. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Analytische cookies
Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan de website. Hierdoor kunnen we het gebruiksgemak van de website verbeteren. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

Persoonlijke cookies
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen of promoten ('liken') op Facebook en Twitter. Deze buttons werken door code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst. Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Toestemming
We zijn verplicht toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de gebruiker van de website. Tenzij:

  • we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) communicatie op de website goed te laten verlopen;

  • cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de gebruiker van de website gevraagde dienst te leveren;

  • we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de website te meten en die geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari). Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser. Of pas uw instellingen aan op uw cookie-instellingen. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen.

Wijzigingen 
PME behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig het Privacy Statement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.