Ik ontvang pensioen

U ontvangt elke maand pensioen van PME. Dat kan ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen of Anw-hiaatpensioen zijn. Vakantiegeld en een eventuele 13e maand zijn al opgenomen in het maandelijkse pensioen van PME. U ontvangt dit dus niet apart.

Let op: Uw netto maandbedrag kan in 2020 veranderen ten opzichte van 2019. Dit komt door veranderingen in de belastingtarieven. Daarnaast is de heffingskorting verhoogd. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of uw netto pensioen uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt. Dit ziet u op uw pensioenoverzicht. Meer weten? Zie de site van de overheid.

Wanneer wordt uw pensioen gestort?

 Betaaldata 2020*
Donderdag 23 januari Maandag 24 februari
Dinsdag 24 maart Donderdag 23 april
Woensdag 20 mei Woensdag 24 juni
Donderdag 23 juli Maandag 24 augustus
Donderdag 24 september Donderdag 22 oktober
Dinsdag 24 november Donderdag 17 december

 

*Uw pensioen staat op deze data of 1 dag later op uw rekening. Soms zit er een dag vertraging in. We houden op uw pensioen belasting in. Als u daarvoor hebt gekozen, passen wij ook loonheffingskorting toe op de betaling van uw pensioen.

Nieuw rekeningnummer?

Geef uw nieuwe IBAN door met het formulier Wijzigingen doorgeven en stuur het per e-mail of post naar ons toe.

Hoe zeker is mijn pensioen?

Kunt u in de toekomst nog evenveel kopen met uw pensioen als nu? Dat hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. Het verhogen van uw pensioen in verband met prijsstijgingen heet indexatie.

Wij besluiten elk jaar of indexatie mogelijk is of dat we eventueel de pensioenen moeten verlagen. Voor een belangrijk deel baseren we dit op de dekkingsgraad van PME. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. Het laatste nieuws over een eventuele verlaging leest u op onze homepage.

Verhuizingen binnen Nederland krijgen wij automatisch door via de gemeente.

Verhuizen naar of in het buitenland

PME vraagt u jaarlijks om een 'Bewijs van in leven zijn'. Wij controleren zo of u nog recht heeft op pensioen. Geef uw adres in het buitenland altijd door aan RNI, met een formulier van het RNI-loket en mail deze naar nietingezetenendv@rotterdam.nl. Wij krijgen dan automatisch bericht. Meer over Pensioen in het buitenland.

Verhuizen binnen of naar Nederland

Geef uw nieuwe adres door aan de gemeente. Wij krijgen automatisch bericht van uw adreswijziging via de Basisregistratie Personen (BRP).

Gepensioneerdenbijeenkomsten en PME magazine

U ontvangt iedere maand pensioen van PME. Ook krijgt u 2 keer per jaar ons PME magazine in de bus, waarin u relevante informatie over uw pensioen leest.

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten is er op onze gepensioneerdenbijeenkomsten. Hier praten we u bij over de financiële positie van het pensioenfonds, het beheer van de pensioengelden en uw pensioen. Ook is er een kort optreden van artiest Jörgen Raymann. De pensioenconsulenten zijn aanwezig om vragen over uw persoonlijke situatie te beantwoorden. En ook kunt u leden van het Verantwoordingsorgaan, die uw belangen bij PME behartigen, ontmoeten.

Vanwege het coronavirus hebben we in het voorjaar een aantal gepensioneerdenbijeenkomsten moeten annuleren. In het najaar hopen wij u weer te mogen ontmoeten. Dit zal in deze coronatijden op een andere manier plaatsvinden, want veiligheid en gezondheid staan voorop.

We kijken de komende periode naar een andere vorm zodat we met u in gesprek kunnen blijven. Hoe dit er precies uitziet is nu nog niet bekend. U vindt hier altijd de actuele informatie.

Goed om te weten

  • Vakantiegeld is al opgenomen in uw pensioenuitkering. U krijgt dus geen apart vakantiegeld.
  • U krijgt elk jaar uw jaaropgave in de eerste week van februari. Vraagt een instantie om uw jaaropgave? Stuur dan altijd een kopie en bewaar het origineel zelf.
  • Elk jaar in januari ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden. Op dit overzicht staat het bruto en netto pensioen dat u in dit jaar van PME ontvangt.
  • Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Dan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan ook geen partnergegevens aan ons door te geven.
  • Ontvangt u wezenpensioen en studeert u voltijds? Wij maken gebruik van de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo stellen wij vast of u studeert en recht heeft op wezenpensioen (tot maximaal 27 jaar). U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Waar kunnen wij je mee helpen?