Pensioen ontvangen

U ontvangt elke maand pensioen van PME. Er zijn meerdere redenen waarom u elke maand pensioen van ons ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u vroeger werkzaam bent geweest in de metaal- en technologische sector. Hierdoor heeft u pensioen opgebouwd bij PME.

In onze regeling kennen we niet alleen ouderdomspensioen maar ook partnerpensioen en wezenpensioen. Dit ontvangen nabestaanden mogelijk van PME deelnemers na het overlijden van hun partner of ouder. U kunt dus ook een nabestaande zijn die elke maand van ons pensioen ontvangt.

De hoogte van uw pensioen

Elk jaar in januari ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden. Op dit overzicht staat het bruto en netto pensioen dat u in dit jaar van PME ontvangt. Vakantiegeld en een eventuele 13e maand zijn al opgenomen in het maandelijkse pensioen van PME. U ontvangt dit dus niet apart.

Uw netto maandbedrag kan in 2020 veranderen ten opzichte van 2019. Dit komt door veranderingen in de belastingtarieven. Daarnaast is de heffingskorting verhoogd. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of uw netto pensioen uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt. Dit ziet u op uw pensioenoverzicht. Meer weten? Zie de site van de overheid.

Wanneer wordt uw pensioen gestort?

 Betaaldata 2020*
Donderdag 23 januari Maandag 24 februari
Dinsdag 24 maart Donderdag 23 april
Woensdag 20 mei Woensdag 24 juni
Donderdag 23 juli Maandag 24 augustus
Donderdag 24 september Donderdag 22 oktober
Dinsdag 24 november Donderdag 17 december

 

Betaaldata 2021*
Vrijdag 22 januari 2021 Woensdag 24 februari 2021
Woensdag 24 maart 2021 Vrijdag 23 april 2021
Maandag 24 mei 2021 Donderdag 24 juni 2021
Vrijdag 23 juli 2021 Dinsdag 24 augustus 2021
Vrijdag 24 september 2021 vrijdag 22 oktober 2021
Woensdag 24 november 2021 Vrijdag 17 december 2021

 

*Uw pensioen staat op deze data of 1 dag later op uw rekening. Soms zit er een dag vertraging in. We houden op uw pensioen belasting in. Als u daarvoor hebt gekozen, passen wij ook loonheffingskorting toe op de betaling van uw pensioen.

Nieuw rekeningnummer?

Geef uw nieuwe IBAN door met het formulier Wijzigen rekeningnummer en stuur het per e-mail of post naar ons toe. Geeft u de wijziging uiterlijk een maand voor een betaaldatum door? Dan ontvangt u uw eerstvolgende pensioenuitkering op uw nieuwe rekeningnummer. Wanneer u het later doorgeeft, kan het zijn dat u uw pensioen nog eenmaal op uw oude rekeningnummer ontvangt. 

Loonheffingskorting, hoe werkt dit?

Een van de meest gestelde vragen is: op welk inkomen moet ik loonheffingskorting toepassen? We leggen het graag aan u uit.

U betaalt belasting over uw pensioen, dit heet loonheffing. Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting toepast.

Let op: slechts één uitkeringsinstantie mag deze loonheffingskorting toepassen. Past u de loonheffingskorting niet goed toe, dan betaalt u misschien te weinig belasting en moet u later mogelijk belasting bijbetalen.

Op welke uitkering u de loonheffingskorting het beste kan toepassen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Om u te helpen een keuze te maken, kunt u onderstaande tabel gebruiken. Mijn PME en onze pensioenconsulenten werken ook met deze tabel.

Tabel gehuwden

Loonheffingskorting grens
(hoogte PME-pensioen bruto per jaar)
Loonheffingskorting toepassen bij
Minder dan € 11.033 AOW
€ 11.033 - € 14.000 PME
€ 14.000 - € 26.000 AOW
Boven € 26.000 geen

 

Voorbeeld: u bent getrouwd en ontvangt (naast een volledige AOW) van PME een pensioen van € 7.000 bruto per jaar. Dan is het verstandig de loonheffingskorting toe te passen op de AOW en niet op het PME-pensioen.

Tabel alleenstaanden

Loonheffingskorting grens
(hoogte PME-pensioen bruto per jaar)
Loonheffingskorting toepassen bij
Minder dan € 16.078 AOW
Boven € 16.078 geen

 

Voorbeeld: Voorbeeld: u bent alleenstaand en ontvangt (naast een volledige AOW) van PME een pensioen van € 17.000 bruto per jaar. Dan is het verstandig loonheffingskorting nergens toe te passen.

Als u de loonheffingskorting wilt toepassen op uw PME-pensioen, vul dan het formulier in en stuur dit naar ons op. Heeft u nog meer vragen over loonheffingskorting, of ontvangt u naast het PME-pensioen en AOW ook nog een ander pensioen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Hoe zeker is mijn pensioen?

Kunt u in de toekomst nog evenveel kopen met uw pensioen als nu? Dat hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. Het verhogen van uw pensioen in verband met prijsstijgingen heet indexatie.

Wij besluiten elk jaar of indexatie mogelijk is of dat we eventueel de pensioenen moeten verlagen. Voor een belangrijk deel baseren we dit op de dekkingsgraad van PME. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. Het laatste nieuws over een eventuele verlaging leest u op onze homepage.

Wat betekent een verlaging

Als PME de pensioenen moet verlagen, heeft dat gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of gepensioneerd is. Iedereen wordt dan in de eerste helft van 2021 geïnformeerd over wat het betekent voor de hoogte van het (opgebouwde) pensioen.


Voor gepensioneerden: rekenvoorbeeld als uw pensioen wordt verlaagd

De dekkingsgraad van 31 december 2020 bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. We weten daarom pas begin 2021 óf we de pensioenen moeten verlagen en met welk percentage. Wilt u een idee krijgen van wat een mogelijke verlaging voor uw pensioenuitkering, inclusief uw AOW betekent? Vul dan de rekenhulp in. U kiest zelf het percentage waar u mee rekent. Zo maakt u eenvoudig meerdere proefberekeningen. 

Let op, de resultaten van deze berekeningen zijn schattingen.

Verhuizingen binnen Nederland krijgen wij automatisch door via de gemeente.

Verhuizen naar of in het buitenland

Jaarlijks vragen we u om een Bewijs van in leven zijn. Wij controleren zo of u nog recht heeft op pensioen. Geef uw adresgegevens in het buitenland altijd door aan de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) via één van de RNI-gemeenten. Wij ontvangen dan automatisch bericht. Meer informatie hierover vindt u op rvig.nl/brp/rni.

Verhuizen binnen of naar Nederland

Geef uw nieuwe adres door aan de gemeente. Wij krijgen automatisch bericht van uw adreswijziging via de Basisregistratie Personen (BRP).

Gepensioneerdenbijeenkomsten

Dit najaar gaan onze bijeenkomsten voor gepensioneerden anders dan anders. In plaats van een bijeenkomst in de buurt, organiseerden we op donderdag 8 oktober een live uitzending vanuit de studio in Hilversum. Jörgen Raymann gaat tijdens de uitzending van 45 minuten in gesprek met Eric Uijen (voorzitter uitvoerend bestuur PME) en Susan Eijgermans (bestuurder PME) over de stand van zaken bij het fonds, de dekkingsgraad en het nieuwe pensioenakkoord.

Uitzending gemist? U kunt de uitzending hier terugkijken

 

Goed om te weten

  • U krijgt elk jaar uw jaaropgave in de eerste week van februari. Vraagt een instantie om uw jaaropgave? Stuur dan altijd een kopie en bewaar het origineel zelf.
  • Gaat u ná uw pensionering samenwonen of (opnieuw) trouwen? Dan heeft uw nieuwe partner geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft dan ook geen partnergegevens aan ons door te geven.
  • Ontvangt u wezenpensioen en studeert u voltijds? Wij maken gebruik van de gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zo stellen wij vast of u studeert en recht heeft op wezenpensioen (tot maximaal 27 jaar). U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  • U krijgt 2 keer per jaar ons PME magazine. Hierin leest u relevante informatie over uw pensioen en achtergrondverhalen. U kunt zelf kiezen of u het PME magazine per post of digitaal ontvangt. U kunt uw keuze doorgeven via Mijn PME

Waar kunnen wij je mee helpen?