Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Inzicht in mijn pensioen

Vanaf het moment dat uw pensioen ingaat, ontvangt u elk jaar een jaaropgave en een Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden. Deze ontvangt u los van elkaar. Ze geven allebei inzicht in het pensioen dat u van ons ontvangt. Deze documenten vindt u ook in Mijn PME.

Jaaropgave

Uw jaaropgave ontvangt u elk jaar in februari. Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u jaarlijks bruto ontvangt. U ziet ook hoeveel loonheffing en ziektekostenpremie er wordt ingehouden. De digitale versie van uw jaaropgave vindt u in Mijn PME.

Let op: vraagt een instantie om uw jaaropgave? Stuur dan altijd een kopie en bewaar het origineel zelf.

Uniform Pensioenoverzicht

In januari ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigden (UPOP). Op dit overzicht vindt u de volgende informatie over uw pensioen:

  • Het bruto en netto pensioen dat u dit jaar van PME ontvangt. 
    Vakantiegeld en een eventuele 13e maand zijn opgenomen in het maandelijkse pensioen van PME. U ontvangt dit dus niet apart.
  • Het pensioenbedrag dat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt, staat er ook op.

In Mijn PME kunt u zelf aangeven of u de UPOP per post of digitaal wil ontvangen.

Verandering hoogte maandbedrag

Uw netto maandbedrag kan jaarlijks iets veranderen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan komen door:

  • veranderingen in de belastingtarieven
  • verhoging of verlaging van de loonheffingskorting.

Uitgebreide informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.

Of uw netto pensioen uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Dit ziet u op uw pensioenoverzicht.

Hoe zeker is mijn pensioen?

Kunt u in de toekomst nog evenveel kopen met uw pensioen als nu? Dat hangt af van de verhoging van het pensioen en de stijging van de prijzen. Verhoging van uw pensioen in verband met prijsstijgingen heet indexatie.

We besluiten elk jaar of indexatie mogelijk is, of dat we eventueel de pensioenen moeten verlagen. Dit baseren we op de dekkingsgraad van PME. Gezien de huidige financiële situatie verwachten wij helaas dat we de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. Het laatste nieuws leest u in onze e-mailnieuwsbrief die wij elk kwartaal versturen. U kunt zich hiervoor aanmelden in Mijn PME.