Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Ziekte of arbeidsongeschikt

Je wilt er misschien niet over nadenken dat je ziek of arbeidsongeschikt kunt worden. Maar arbeidsongeschiktheid heeft invloed op je pensioen. In de PME-pensioenregeling is hiervoor een aantal zaken automatisch geregeld. Zodat je pensioenopbouw in veel gevallen doorloopt als je niet meer kunt werken.

Je pensioen in de eerste 2 jaar dat je ziek bent

Je bouwt in de eerste 2 jaar dat je ziek bent 100% pensioen op. Ook als je salaris eventueel lager wordt. Stopt je dienstverband in de eerste 2 jaar dat je ziek bent? Dan stopt ook je pensioenopbouw. Wel kun je dan onder voorwaarden je pensioen vrijwillig blijven opbouwen. Maar als je daarna arbeidsongeschikt wordt, krijg je vanaf dat moment premievrije opbouw van je pensioen.

 

Je bent langer dan 2 jaar ziek

Je wordt gekeurd door UWV als je na 2 jaar ziekte nog niet aan het werk bent. UWV bepaalt of je arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering van UWV. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door. Hiervoor hoeven jij en je werkgever niet te betalen, dit heet premievrijstelling. Misschien werk je nog gedeeltelijk door, naast de uitkering van UWV. Hieronder staat wat dit betekent voor je pensioen.

UWV gebruikt een maximumsalaris bij de berekening van de WIA-uitkering. Dit maximum is ongeveer € 55.000. Verdiende je meer op je 1e ziektedag én heeft je werkgever een WIA-excedentverzekering afgesloten bij PME? Dan krijg je mogelijk een WIA-excedentuitkering van PME: een arbeidsongeschiktheidspensioen, waarmee je de WIA-uitkering van de overheid kunt aanvullen. Raadpleeg je werkgever voor meer informatie. Je kunt je WIA-excedent pensioen via dit formulier aanvragen.

Ben je bijna beter, maar heb je meer tijd nodig voor je re-integratie? Vraag dan vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan bij je werkgever. In deze extra tijd werk je samen met je werkgever verder aan jouw re-integratie.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Dan krijg je geen uitkering van UWV. Ook krijg je geen premievrijstelling voor de opbouw voor je pensioen. Als je blijft werken bij een werkgever in de metaal- en technologische industrie, bouw je pensioen op over de uren die je nog werkt. Verlaat je de metaal- en technologische industrie? Dan stopt je pensioenopbouw bij PME.

Ben je tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt?

Dan betaalt PME de pensioenpremie (voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen) voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door, zonder dat je daar premie voor moet betalen. De hoogte van je premievrije pensioenopbouw hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat je verdiende op je 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werk je nog naast je WIA-uitkering? Dan bouw je over het salaris dat je verdient normaal pensioen op. Daarvoor betalen jij en je werkgever de normale pensioenpremie.

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
35-45% maximaal 28%
45-55% maximaal 35%
55-65% maximaal 42%
65-80% maximaal 50,75%

Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Je bouwt 70% pensioen op over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. PME betaalt de volledige premie voor de premievrije opbouw van je pensioen. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door, zonder dat je daar premie voor moet betalen. De hoogte van je premievrije pensioenopbouw hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat je verdiende op je 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werk je nog naast je WIA-uitkering? Dan wordt je premievrijstelling hierop aangepast.

% arbeidsongeschikt % premievrije voortzetting
80-100% maximaal 70%

Ben je arbeidsongeschikt geworden vóór 2014?

In 2014 hebben verschillende pensioenfondsen en verzekeraars een convenant gesloten over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn de voorwaarden versoepeld om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting, waarbij je pensioenopbouw (deels) doorloopt maar jij en je werkgever geen premie betalen. Die premie neemt PME dan voor zijn rekening. Deze soepelere voorwaarden gelden vanaf 2014.

Als je vóór 2014 arbeidsongeschikt werd, blijft gelden dat je zonder onderbreking pensioen bij PME moet hebben opgebouwd tot je eerste WIA/WAO-dag óf tot en met het eerste WAO-jaar. Wel gaan we voor jou soepeler om met de aanvraagtermijn voor premievrije voortzetting.

Neem contact op met onze afdeling Klantinformatie om je persoonlijke situatie te bespreken. Dan kunnen we samen bekijken of je recht hebt op premievrije voortzetting.

Gevolgen voor aanvullende regelingen

Had je een aanvullende regeling, zoals Anw-hiaatpensioen of Pensioenopbouw boven de salarisgrens? Dan kun je die regeling mogelijk premievrij voortzetten. Wil je meer informatie of heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Nam je deel aan WIA-excedentpensioen? Dit pensioen kun je zelf aanvragen (pdf). Als je deelnam aan Tijdelijke Risicodekking partner- en wezenpensioen, dan stopt dit.

Goed om te weten

  • Als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, horen wij dat automatisch van UWV.
  • Voorwaarde voor alle genoemde situaties is dat je deelnemer bent aan de PME-pensioenregeling op je 1e ziektedag.
  • Word je meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Neem contact op met onze afdeling Klantinformatie.
  • Verandering van je arbeidsongeschiktheidspercentage heeft gevolgen voor je pensioenopbouw. Als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, kan het zijn dat je meer of minder premievrije pensioenopbouw hebt. Zie de tabel hierboven.
  • Kom je onverhoopt in de vervroegde IVA terecht? Neem dan altijd contact met ons op. Wij helpen je verder.

Meer weten?

Neem contact op met onze afdeling Klanteninformatie voor vragen over je pensioen. We zitten voor je klaar.

Maak een belafspraak

Wil je contact met PME? Wij bellen je op een moment dat het jou uitkomt. Maak een belafspraak via de online afspraakplanner.

Maak een belafspraak

Waar kunnen wij je mee helpen?