Overslaan en naar inhoud gaan

Uw pensioen in 2023

Iedere maand ontvangt u pensioen van Pensioenfonds PME. Normaal krijgt u eind januari ook uw jaaropgave en een specificatie. In 2023 krijgt u deze documenten iets later dan u van ons gewend bent. U krijgt de jaaropgave en de specificatie half februari van ons. Dat is 2 tot 3 weken later dan normaal. Hieronder leest u meer over uw pensioen in 2023.

Uitbetaling en hoogte van uw pensioen

Wanneer ontvangt u in 2023 uw pensioen? En hoeveel pensioen krijgt u? U leest hieronder de antwoorden.

Wanneer krijgt u uw pensioen?

U ontvangt uw pensioen op vaste datums. Bekijk de betaaldatums in 2023.

Uw pensioen gaat omhoog met een toeslag

In 2023 gaat uw pensioen omhoog met een toeslag van 6,2%. Onze financiële situatie is hiervoor goed genoeg. Lees meer over onze financiële situatie in 2022.

Vakantiegeld zit al in uw pensioen

Mensen die werken, krijgen hun vakantiegeld meestal apart betaald. Dit is anders als u pensioen krijgt. Uw vakantiegeld zit al in het pensioen dat u iedere maand van ons ontvangt.

Belasting en uw pensioen

U betaalt belasting over uw inkomen. Ook over uw pensioen.

U vraagt op 1 inkomen loonheffingskorting aan

Door de loonheffingskorting (korting op de belasting) houdt u meer geld over per maand. Vraag de loonheffingskorting voor 1 inkomen aan. Anders krijgt u te veel korting en moet u later belasting bijbetalen. Op uw specificatie staat of wij rekening houden met de loonheffingskorting.

Verandert er iets in uw inkomen(s)? Dan is het goed om na te gaan waar u de loonheffingskorting aanvraagt. 

  • Heeft u nog andere inkomsten? Kijk welke keuze voor u het gunstigst is
  • Heeft u een partner met een eigen inkomen? Dan heeft uw partner ook recht op de loonheffingskorting. 
  • Het is afhankelijk van de hoogte van uw pensioen waar u de loonheffingskorting het beste kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de SVB

Krijgt u dit jaar (voor het eerst) AOW?

Als u AOW krijgt, betaalt u geen AOW-premie meer. Uw pensioen wordt dan hoger. Wilt u meer weten over AOW en belasting? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Wij houden de bijdrage Zorgverzekeringswet in

In Nederland heeft iedereen een zorgverzekering. De premie voor uw zorgverzekering bestaat uit 2 delen:

  1. De premie die u zelf betaalt aan uw zorgverzekeraar.
  2. De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die wij inhouden op uw pensioen.

In 2023 is de bijdrage Zvw 5,43% van uw bruto jaarinkomen. Dit jaar betaalt u maximaal € 302,97 per maand. Is uw bruto jaarinkomen hoger dan € 66.956? Dan houden wij over het hogere bedrag niks in. Op de specificatie ziet u hoeveel wij op uw pensioen inhouden. Meer informatie over de bijdrage Zvw leest u op de website van de Belastingdienst.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, bepaalt uw persoonlijke situatie hoe u verzekerd bent. Lees hierover meer op de website van het CAK.

Als uw persoonlijke situatie verandert in 2023

Geef de volgende veranderingen aan ons door:

U heeft uw pensioen afgekocht in 2022

Uw hele pensioen is daarom in 2022 als eenmalige uitkering aan u betaald. U krijgt in de toekomst geen nieuwe uitkering meer van ons. 

U bent nabestaande van een overleden deelnemer

Een familielid van u ontving een pensioenuitkering in 2022. Dit familielid is helaas overleden. Als nabestaande krijgt u de jaaropgave die bij deze pensioenuitkering hoort. 

Op de jaaropgave staat hoeveel pensioen uw familielid ontving in 2022. Dit heeft u nodig voor de belastingaangifte. 

Heeft u nog vragen?

Op onze website vindt u veel informatie over uw pensioen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.