Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 24 januari 2019

Dreiging pensioenverlaging 2020 groot, fonds pleit voor ‘adempauze’

De beleidsdekkingsgraad van PME daalde in het laatste kwartaal van 2018 van 101,8% naar 101,3%. De actuele dekkingsgraad daalde van 103,4% naar 97,6%. Dit als gevolg van tegenvallende beurzen en een dalende rente.

Hiermee is PME ver verwijderd van de dekkingsgraad van 104,3% die het fonds minimaal nodig heeft om in 2020 de pensioenen niet te hoeven verlagen. Het fonds roept dan ook kabinet en sociale partners op om haast te maken met een herziening van het pensioenstelsel.

Kerncijfers vierde kwartaal 2018

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018: 101,3%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2018: 97,6%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2018: -2,7%
  • Beleggingsrendement 2018: -0,9%
  • Vermogen afgenomen met ca. € 1,1 miljard tot ruim € 46,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 1,6 miljard toegenomen tot bijna € 47,7 miljard.

Voorzitter uitvoerend bestuur Eric Uijen: “Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord. Iedereen is zich ervan bewust dat er snel iets moet veranderen. Ik vind het onrechtvaardig om aan de vooravond van een nieuw stelsel zo’n drastische maatregel te moeten nemen. Verlagen van de pensioenen is enorm ingrijpend voor alle PME-ers, en voor het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland. Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Verlaging van pensioenen in 2020 dichterbij
De dekkingsgraad is over het afgelopen kwartaal gedaald, de dreiging van pensioenverlagingen in 2020 is daardoor groter geworden. Volgens de huidige regels moet de beleidsdekkingsgraad eind 2019 minimaal 104,3% zijn. De actuele dekkingsgraad zakte in het vierde kwartaal onder de 100%, naar 97,6%.

Rendement beleggingen negatief
In het laatste kwartaal van 2018 werd een negatief totaal rendement op de beleggingsportefeuille behaald (-2,7%). Het negatieve kwartaalrendement kwam voort uit de forse waardedaling van aandelen (-11,5%) en een lichte waardedaling van hoogrentende waarden (-0,6%). Het rendement van onroerend goed (5,9%) en de goede resultaten op alternatieve beleggingen (2,1%) compenseerden enigszins, maar niet voldoende voor een positief totaalrendement. Onroerend goed en alternatieve beleggingen stegen in het afgelopen kwartaal wel substantieel in waarde, in lijn met de teneur van het hele afgelopen jaar. Maar door de teleurstellende resultaten in het afgelopen kwartaal, komt het totaalrendement over geheel 2018 nu licht negatief uit (-0,9%).

Vermogen neemt af, verplichtingen nemen toe
Het totaal vermogen van het fonds nam in het vierde kwartaal van 2018 met € 1,1 miljard af: van € 47,6 miljard tot € 46,5 miljard. De verplichtingen namen door de gedaalde rente fors in waarde toe van € 46,1 miljard tot € 47,7 miljard.

Verloop 2018
Het jaar 2018 startte positief met een stijging van de actuele dekkingsgraad. Het hele jaar bleef deze dekkingsgraad boven de 100%, maar door de daling van de financiële markten en de rente in het vierde kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad in december 2018 tot onder de 100%. De beleidsdekkingsgraad bewoog in 2018 van 100,1% naar 101,3%. Het jaar 2018 werd afgesloten met een negatief rendement van -0,9%. in het laatste kwartaal van -2,7% werd het jaar afgesloten met een kleine min van -0,9%.

Kerncijfers vierde kwartaal 2018