Hoe beleggen we?

Door een aantal heldere afspraken te maken, werkt iedereen die betrokken is bij onze beleggingen op een verantwoorde manier.

Wat is belangrijk bij onze beleggingen?

We kiezen zorgvuldig de beleggingen die passen bij het rendement dat we voor ogen hebben en het risico dat we daarbij acceptabel vinden. Daarbij kijken we naar zowel de lange als korte termijn: we houden zowel rekening met de pensioenen die we nu moeten uitkeren als de pensioenen die over 30 jaar pas ingaan.

Ook letten we op de kenmerken van onze populatie: bij PME zijn meer mensen die al pensioen ontvangen dan mensen die nog pensioen opbouwen. Daardoor komt er minder premie binnen dan dat er aan pensioen uit gaat. Ook ligt de gemiddelde leeftijd vrij hoog in onze sector. Tot slot houden we rekening met de wensen en verwachtingen van onze deelnemers en beleggen we zo verantwoord mogelijk.

Afspraken met de vermogensbeheerder

PME stelt aan de hand het beleggingskader vast hoe PME rendement wil halen met de beleggingen. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de werking van de economie en de financiële markten. Ook kijken we naar de risico’s en bepalen we hoe we die risico’s kunnen bijsturen als dat nodig is.

De beleggingen worden gedaan door MN. Op basis van de beleggingsbeginselen geven zij ons advies en voeren ze de beleggingen uit. MN verzorgt een deel van de beleggingen zelf en besteedt de rest uit aan externe vermogensbeheerders.

PME heeft een contract afgesloten met MN en met de geselecteerde en gemonitorde onderliggende externe vermogensbeheerders. PME heeft als opdrachtgever altijd de regie en stelt het beleggingsbeleid en uitbestedingsbeleid vast.