Toegankelijkheid
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Geschreven door

Daan Spaargaren

Strateeg Verantwoord Beleggen

Gepubliceerd op 05 februari 2021

Is kernenergie de redding voor het klimaat?

Van een deelnemer van ons pensioenfonds kreeg ik onlangs de vraag of PME een formeel standpunt heeft over kernenergie. Nee, dat hebben we niet. Kernenergie is misschien nog wel een gevoeliger onderwerp dan klimaatverandering. Het is bovendien de vraag of de aanpak van klimaatverandering zonder kernenergie kan. Tijd dus om hierover na te denken.

Kernenergie een wapen tegen klimaatverandering?
Op dit moment is de opvatting van PME ten aanzien van kernenergie dubbelhartig. Voor infrastructuurleningen, zoals bijvoorbeeld wegenbouw en de opwekking van elektriciteit, sluit PME investeringen in kernenergie uit. Tegelijkertijd belegt PME wél in aandelen van RWE, een energiebedrijf dat ook kerncentrales gebruikt voor energieopwekking. 

Wat zeggen de experts op dit onderwerp? In zijn handzame boekje ‘Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering’ gaat klimaatwetenschapper Bart Verheggen in op de rol die kernenergie kan spelen in een CO2-neutraal energiesysteem. Een belangrijk bezwaar van kernenergie is het afval, stelt Verheggen. Dat afval blijft honderden generaties lang gevaarlijk. Daar zadelen we dus onze kinderen en hun verre nageslacht mee op. Tegelijkertijd wijst Verheggen er op dat de ophoping van CO2 in de atmosfeer als gevolg van verbranding van fossiele energie óók een vorm is van lange termijn vervuiling – tot zelfs honderdduizenden jaren. Wat dat betreft zijn CO2 en kernafval dus goed aan elkaar gewaagd.

Thorium op termijn de oplossing?
Veiligheid is een ander twistpunt in het kernenergiedebat. Sinds de ramp in Tsjernobyl heeft zich geen vergelijkbare kerncatastrofe voorgedaan. Toch blijft de potentiële impact van een kernramp, hoe klein de kans ook is, de weerstand tegen kernenergie voeden. De ramp in Fukushima heeft de kwetsbaarheid van kerncentrales maar weer eens aangetoond. Op dat vlak gloort er hoop. Deze komt vanuit de ontwikkeling van thoriumcentrales. Deze vorm van kernenergieopwekking levert veel minder afval op en een meltdown in deze centrales is onmogelijk. Maar bij thoriumenergie zijn onderzoek en ontwikkeling nog in volle gang. Op z’n vroegst rond de helft van deze eeuw zouden de eerste centrales kunnen draaien.

De opvatting van jongeren kantelt
Dagblad Trouw peilde vorige week de opvattingen over kernenergie. Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren het eens is met de stelling dat Nederland kerncentrales moet bouwen om de klimaatdoelen te halen.

Hoe de achterban van PME aankijkt tegen kernenergie hebben we nog niet onderzocht, maar het is een belangrijk onderwerp om het gesprek over te voeren. Feitelijk, en niet als snelle oplossing voor een groot probleem. Want één ding is zeker: kernenergie én de aanpak van klimaatverandering zijn en blijven kwesties van de lange adem.

Wil je reageren?

Aan- en afmelden voor het Vonk blog

Wil je op de hoogte blijven van de laatste blogs? Meld je dan aan met je e-mailadres.

Wil je je afmelden voor de blogs? Je kunt je eenvoudig afmelden door de Afmelden-link onderaan de e-mail die je ontvangt of via dit afmeldformulier.