Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 02 december 2019

Kerncijfers 2020

U heeft als werkgever een belangrijke rol richting uw werknemers, ook als het om pensioen gaat. De premie wordt bij u in rekening gebracht voordat u het doorberekent aan de werknemers. Ook moet u werknemers bij ons aanmelden en elk jaar weer salariswijzigingen doorgeven.

De premies samengevat in kerncijfers worden per jaar vastgesteld. Dit zijn dus belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover uw werknemers pensioen mogen opbouwen. We tonen altijd het huidige én het vorige jaar. Dan ziet u gemakkelijk het verschil.

Tabel met kerncijfers

  2019 2020
Pensioenrekenleeftijd 68 jaar 68 jaar
     
Basisregeling    
Franchise € 14.554 € 14.554
Salarisgrens € 74.327 € 78.348
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,875% 1,875%
Pensioenpremie (over de pensioengrondslag) 22,7% 22,7%
-          Maximale werknemerspremie 10,89% 10,89%
     
Indexatie en toeslagverlening    
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters 0% Gemiddeld 7,31%
Toeslag pensioenaanspraken per 1 januari    
-          Deelnemers 0% 0%
-          Ex-deelnemers 0% 0%
-          Gepensioneerden 0% 0%
     
Overgangsregeling (VPL regeling)    
Premie overgangsregeling (werkgeverspremie) 2,32% 3,712%
     
Pensioenopbouw boven de salarisgrens    
Maximum salarisgrens € 107.593 € 110.111
     
Opbouwpercentage “laag” 1,59% 1,59%
Opbouwpercentage “hoog” 1,875% 1,875%
     
Pensioenpremie boven de salarisgrens “laag” (over de excedentgrondslag)    
<35 jaar 11,6% 11,6%
35-39 jaar 13,4% 13,4%
40-44 jaar 15,6% 15,6%
45-49 jaar 18,0% 18,0%
50-54 jaar 20,8% 20,8%
55-59 jaar 23,9% 23,9%
>= 60 jaar 27,0% 27,0%
     
Pensioenpremie boven de salarisgrens “hoog” (over de excedentgrondslag)    
<35 jaar 13,7% 13,7%
35 - 39 jaar 15,8% 15,8%
40-44 jaar 18,4% 18,4%
45-49 jaar 21,2% 21,2%
50-54 jaar 24,5% 24,5%
55-59 jaar 28,2% 28,2%
>= 60 jaar 31,8% 31,8%
     
WIA-excedentregeling    
Maxiumum jaarloon WIA € 55.927 € 57.232
     
Tarieven WIA-excedent    
<30 jaar 2,17% 1,96%
30 – 39 jaar 2,60% 2,34%
40 – 44 jaar 3,22% 2,61%
45 – 49 jaar 3,74% 3,04%
50 – 54 jaar 4,29% 3,48%
55 – 59 jaar 5,18% 4,20%
60 – 63 jaar 4,92% 3,99%
64 jaar 0,61% 0,55%
65 jaar 0,61% 0,00%
>=66 jaar 0,00% 0,00%


U kunt het overzicht ook hier downloaden als PDF.

Tips?

  • Voer de nieuwe kerncijfers aan het begin van het jaar door in uw administratie.
  • Geef op tijd de nieuwe salarissen aan ons door via Inzendportaal.nl.
  • Wij sturen u elk jaar een bericht over het updaten van de salarisgegevens. Geef de nieuwe jaarlonen zo snel mogelijk aan ons door. Wij sturen dan sneller de juiste factuur. Deze kunt u altijd inzien op PME Online.