Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 12 juni 2019

PME roept iedereen die is aangesloten bij een werknemersvereniging, op om zijn of haar stem uit te brengen in de ledenraadpleging

Metaalfondsen PMT en PME zijn verheugd met de overeenstemming die is bereikt. Kans op verlagen wordt minder. PMT en PME drongen er al geruime tijd bij kabinet en sociale partners op aan om een nieuw pensioenakkoord te sluiten. Zij zijn dan ook verheugd dat er een principe-akkoord ligt.

Dat is een belangrijke stap. Er zijn belangrijke goede afspraken gemaakt. Afspraken waar PMT en PME mee verder kunnen. De deelnemers en gepensioneerden van onze fondsen zijn hier zeer zeker bij gebaat. Afspraken over tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd, daarna stijging van leeftijd in kleine stappen.

De kans op verlagen is een stuk minder geworden. Een verlaging hoeft pas bij een beleidsdekkingsgraad onder de 100% in plaats van 104,3%. Een verlaging is daarmee nog niet van de baan. Als de beleidsdekkingsgraad onder de 100% staat, moeten we de pensioenen nog steeds verlagen.

Er is nog veel werk te verzetten aan nadere regels van de overheid. PMT en PME willen, samen met andere pensioenfondsen, graag helpen bij de invulling daarvan. De consequenties van deze regels zijn ook van invloed op het fonds zelf. Invoering van de nieuwe regels zal ook veel werk met zich meebrengen. PMT en PME hopen daar over niet al te lange tijd mee te kunnen beginnen zodat deelnemers duidelijkheid krijgen. PME roept daarom iedereen die is aangesloten bij een werknemersvereniging, op om zijn of haar stem uit te brengen in de ledenraadpleging.

Lees hier het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel': 
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/naar-een-nieuw-pensioenstelsel-publieksversie.pdf