Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 12 april 2019

PME roept olie- en gassector op om klimaatdoelen te stellen

Samen met andere beleggers vraagt PME van alle bedrijven in de olie- en gassector om concrete doelen te stellen voor de korte, middellange en lange termijn om hun uitstoot van broeikasgassen in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Ook vragen wij geloofwaardige strategieën van de sector over hoe ze deze doelen halen, en over hoe ze de risico’s beheersen en kansen benutten die de energietransitie biedt. Daarover hebben wij samen met andere beleggers deze week een verklaring uitgestuurd. Door een intensieve dialoog en constructieve gesprekken willen we de bedrijven waarin wij investeren stimuleren om te verduurzamen in de breedste zin van het woord.

In zijn beleggingsbeleid stelt PME concrete doelen die gericht zijn op het bijdragen aan de energietransitie en aan de reductie van de CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren steunde PME op de aandeelhoudersvergadering van Shell de resolutie van de initiatief groep Follow This, waarin zij Shell vragen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs op te nemen in hun plannen. Zo gebruiken wij onze invloed als belegger om de energietransitie in de olie- en gassector te versnellen.

We zien nu dat Shell positieve en concrete stappen zet om de doelstellingen van Parijs te behalen met zijn aanpak die op 3 december 2018 werd bekendgemaakt. De aandeelhoudersvergadering van volgend jaar (2020) is een goed moment voor Shell om daarvoor concrete plannen te presenteren. Shell vervult een voortrekkersrol in de olie- en gasindustrie. Met de verklaring die bekendgemaakt is vragen we andere olie- en gasbedrijven om het voorbeeld van Shell te volgen.

U kunt de verklaring (pdf) hier lezen.