Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 02 januari 2019

Verhoging bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft invloed op uw nettopensioen

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is gestegen van 5,65% in 2018 naar 5,70% in 2019. Daarnaast zijn er ook wijzigingen geweest in de heffingskortingen en belastingtarieven. Het is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullend pensioen of uw nettopensioen uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt.

Ontvangt u een aanvullende pensioenuitkering van het Pensioenfonds van de Metalektro? Dan heeft deze wijziging geen invloed op uw bruto pensioen. Wel kan het betekenen dat u netto minder overhoudt in 2019. Dit komt omdat wij verplicht zijn de hogere inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in te houden op uw brutopensioen. Daarnaast heeft ook de loonheffing effect op uw nettopensioen.

De overheid heeft aangegeven dat de ouderenkorting voor iemand die een AOW-uitkering ontvangt in 2019 ook stijgt. Volgens de overheid wordt hiermee de stijging van de premie voor ZVW en de loonheffingskorting gecompenseerd. Dit ziet u terug bij uw belastingaangifte.

Meer informatie kunt u terugvinden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/19/kamerbrief-loonstrookjes-en-koopkracht-2019