Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 21 januari 2021

Voorwaardelijk Extra Pensioen wordt toegekend

Jaarlijks koopt PME voor een groep deelnemers het Voorwaardelijk Extra Pensioen in (VEP)*. Vanwege wetgeving is 2020 het laatste jaar van de VEP-regeling. Daarom kennen we in de eerste helft van 2021 dit VEP toe aan deelnemers uit de geboortejaren 1960 tot en met 1972. Deelnemers die in aanmerking komen voor deze regeling ontvangen uiterlijk in mei 2021 een persoonlijke brief hierover.

Hoogte van het pensioen
Elk jaar besluit het bestuur van PME over de hoogte van het VEP. Dit jaar zal het waarschijnlijk lager zijn dan voorheen. Zodra over de hoogte van het VEP is besloten, wordt het toegekend en toegevoegd bij het opgebouwde pensioen van deelnemers die hier in aanmerking voor komen. Om in aanmerking te komen moet iemand deelnemer zijn op 31 december 2020. Meer informatie over de hoogte van het VEP en de voorwaarden lees je hier.

Kom je in aanmerking?
In Mijn PME staat of je in aanmerking komt voor VEP. Het staat bij ‘Mijn pensioen bij PME’. Je vindt het ook op jouw Uniform Pensioenoverzicht die je vorig jaar van ons ontving.

* Het Voorwaardelijk Extra Pensioen is een afspraak tussen Cao-partijen. De premie voor deze regeling kwam volledig voor rekening van de werkgever. De financiering van deze regeling valt buiten de dekkingsgraad.