Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Bestuur

Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Ook houdt het in de gaten hoe er met de pensioenen wordt omgesprongen. Wat is het beste beleggingsbeleid? Is de administratie op orde? Informeren we deelnemers en werkgevers op een goede manier? Kunnen onze deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers ons vinden bij vragen?

Wie zitten er in het bestuur?

Het bestuur van PME bestaat uit een algemeen bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden:

  • 1

    onafhankelijke voorzitter

  • 3

    uitvoerende bestuurders

  • 8

    niet-uitvoerende bestuurders

Nicole Beuken is onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur en van het niet-uitvoerend bestuur.

De 8 niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen de deelnemers, de werkgevers en de pensioengerechtigden in de metaal- en technologische industrie. Dit zijn namens werkgeversvereniging FME Igor Vermeulen, Monique van der Poel, Fridoline van Binsbergen en Geert van Til. Namens de werknemers Susan Eijgermans (FNV) en Peggy Wilson (CNV Vakmensen). En namens de pensioengerechtigden Theo Bruinsma (VOG-PME) en Rik Grutters (FNV en CNV Vakmensen).

De 3 uitvoerende bestuurders bewaken het dagelijkse reilen en zeilen van het pensioenfonds en geven leiding aan het bestuursbureau. Dit zijn Eric Uijen, Marcel Andringa en er is een vacature voor uitvoerend bestuurder.

De Nederlandsche Bank toetst alle bestuursleden voordat zij kunnen toetreden tot het bestuur.

Eric Uijen

Voorzitter uitvoerend bestuur

Marcel Andringa

Balans- en vermogensbeheer

Vergoedingen

De vergoeding voor bestuursleden is afhankelijk van twee onderdelen: de functie en hoeveel uren zij voor PME werken. Dit is vastgelegd in een reglement waarover het verantwoordingsorgaan adviseert. De vergoeding varieert van € 56.000 euro per jaar (niet uitvoerende bestuursleden/0,4 fte) tot € 105.000  per jaar (onafhankelijk voorzitter, 0,6 fte). Uitvoerende bestuursleden zijn fulltime bij het pensioenfonds in dienst. Het salaris van de voorzitter van het uitvoerend bestuur in 2020 bedroeg € 253.538 (incl. sociale lasten en pensioenpremies en overige lasten). Detailinformatie staat in ons jaarverslag.

Bestuursbureau & consulenten

Ons bestuursbureau ondersteunt de bestuurders bij de dagelijkse uitvoering en het voorbereiden van beleidsdocumenten. Hier werken deskundigen op het gebied van financiën, control, pensioenbeheer, risicomanagement, beleggingen en communicatie.

De pensioenconsulenten maken ook deel uit van ons bestuursbureau. Er zijn 6 werknemersconsulenten en 2 werkgeversconsulenten bij PME. Zij spelen een belangrijke rol bij de voorlichting aan werkgevers en werknemers. Ze werken vanuit de regionale kantoren van werknemers- en werkgeversorganisaties, het bestuursbureau is hun thuishaven.