Bestuur

Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Ook houdt het in de gaten hoe er met de pensioenen wordt omgesprongen. Wat is het beste beleggingsbeleid? Is de administratie op orde? Informeren we deelnemers en werkgevers op een goede manier? Kunnen onze deelnemers, gepensioneerden en aangesloten werkgevers ons vinden bij vragen?

Wie zitten er in het bestuur?

Het bestuur van PME bestaat uit een algemeen bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden:

  • 1

    onafhankelijke voorzitter

  • 3

    uitvoerende bestuurders

  • 8

    niet-uitvoerende bestuurders

Nicole Beuken is onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur en van het niet-uitvoerend bestuur.

De 8 niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen de deelnemers, de werkgevers en de pensioengerechtigden in de metaal- en technologische industrie. Dit zijn namens werkgeversvereniging FME Igor Vermeulen, Monique van der Poel, Geert van Til en Wouter Vlasblom. Namens de werknemers Susan Eijgermans (FNV) en Lex Raadgever (CNV Vakmensen). En namens de pensioengerechtigden Theo Bruinsma (VOG-PME) en Willem van Houwelingen (FNV en CNV Vakmensen). Er zijn twee trainee-bestuurders: Sanne Rog en Ruben van der Aa. 

De 3 uitvoerende bestuurders bewaken het dagelijkse reilen en zeilen van het pensioenfonds en geven leiding aan het bestuursbureau. Dit zijn Eric Uijen, Marcel Andringa en Roos Vermeij.

De Nederlandsche Bank toetst alle bestuursleden voordat zij kunnen toetreden tot het bestuur.

Algemeen bestuur PME
Eric Uijen, uitvoerend bestuurder PME

Eric Uijen

Voorzitter uitvoerend bestuur

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder PME

Marcel Andringa

Balans- en vermogensbeheer

Roos Vermeij, uitvoerend bestuurder PME

Roos Vermeij

Pensioenbeleid en communicatie

Bestuursbureau & consulenten

Ons bestuursbureau ondersteunt de bestuurders bij de dagelijkse uitvoering en het voorbereiden van beleidsdocumenten. Hier werken deskundigen op het gebied van financiën, control, pensioenbeheer, risicomanagement, beleggingen en communicatie.

De pensioenconsulenten maken ook deel uit van ons bestuursbureau. Er zijn 6 werknemersconsulenten en 2 werkgeversconsulenten bij PME. Zij spelen een belangrijke rol bij de voorlichting aan werkgevers en werknemers. Ze werken vanuit de regionale kantoren van werknemers- en werkgeversorganisaties, het bestuursbureau is hun thuishaven.