Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Wie controleert ons?

De dagelijkse leiding van PME is in handen van het uitvoerend bestuur. We proberen altijd samen tot een goed pensioen te komen. Maar we moeten zeker weten dat we niets over het hoofd zien. Daarnaast moeten wij ons ook aan wet- en regelgeving en de gedragscode houden.

De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Twee organisaties controleren het pensioenfonds: dit zijn DNB en AFM. DNB controleert of financiële instellingen hun verplichtingen nakomen en niet te veel risico lopen voor deelnemers. AFM houdt toezicht op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Zij controleert vooral het gedrag, bijvoorbeeld de manier waarop pensioenfondsen communiceren met hun deelnemers.

Niet-uitvoerend bestuurders: interne controle

De interne controle ligt bij de niet-uitvoerend bestuurders. Zij controleren het uitvoerend bestuur, bijvoorbeeld bij het opstellen van de begroting, de samenwerking met de pensioenuitvoerder en het meewegen van de belangen van alle werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden uit de sector.

Het verantwoordingsorgaan

Elk pensioenfonds heeft een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt de keuzes van het bestuur voor nu én de toekomst. Ook geeft het advies, bijvoorbeeld over de hoogte van de premie, communicatie en het beloningsbeleid van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 8 leden namens de actieve deelnemers en 8 namens de gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan stelt zichzelf graag voor.