Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) controleert het bestuur van PME. In het VO zitten 16 vertegenwoordigers uit de metaal en technologische industrie: 8 leden namens de werknemers en 8 namens de gepensioneerden. Zij komen op voor de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers in deze sector. Dit doen zij als nevenfunctie, naast hun reguliere werk en/of andere bezigheden.

Dit zijn namens de gepensioneerden: Wijtze Kaastra (voorzitter, DBVO), Ad de Haas (De Unie, DBVO lid), Arie Kortenhoff (VOG PME), Peter Wehrmeijer (VHP 2, DBVO lid), Hub Wetzels (VOG-PME, secretaris DBVO), Henk Silvius (FNV), Peter van der Zalm (FNV).

En namens de werkenden: Imy Kramer (CNV Vakmensen), Harco Meijer (VHP 2), Jarig Wijma (CNV Vakmensen), Jos van Zuydam (De Unie), Eddy Spaaij (FNV), Martin van den Eijnde (FNV), Jan Willem van der Waaij (FNV), Herman van de Wetering (FNV).

Wat doet het VO?

Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Vervolgens oordeelt het VO over het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst. Het VO geeft ook (ongevraagde) adviezen aan het bestuur. Aan het einde van het jaar oordeelt het VO of het bestuur goed gehandeld heeft. Dit oordeel staat in het jaarverslag (pdf).

Wat zijn de belangrijkste thema's van het VO in 2019?

  1. De ontwikkeling van de dekkingsgraad

  2. Mogelijke verlaging van pensioenen en de communicatie daarover

  3. Voorbereiden op een nieuw pensioenstelsel