Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) controleert het bestuur van PME. In het VO zitten 16 vertegenwoordigers uit de metaal- en technologische industrie: 8 leden namens de werknemers en 8 namens de gepensioneerden. Zij komen op voor de belangen van (ex-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers in deze sector. Dit doen zij als nevenfunctie, naast hun reguliere werk en/of andere bezigheden.

Wie zijn de leden van het VO?

Een aantal leden van het VO maakt deel uit van het dagelijks bestuur van het VO (DBVO). Achter elke naam staat namens welke (vak)organisatie iemand in het VO zit. Dit zijn de leden van het VO:

Aart van den Brink (onafhankelijk voorzitter, DBVO).

Namens pensioengerechtigden
Wytze Kaastra (CNV vakmensen, DBVO), Ad de Haas (De Unie, DBVO), Peter Wehrmeijer (VHP 2, DBVO), Hub Wetzels (VOG-PME, secretaris, DBVO), Henk Silvius (FNV, DBVO), Hans van Rooy (VOG-PME) en Peter van der Zalm (FNV metaal). Er is een vacature voor een vertegenwoordiger namens de gepensioneerden (FNV metaal).

Namens werkenden
Imy Kramer (CNV vakmensen), Harco Meijer (VHP 2), Jarig Wijma (CNV vakmensen), Jos van Zuydam (de Unie), Eddy Spaaij (FNV metaal), Jan Willem van der Waaij (FNV metaal) en Rudie Weima (FNV metaal).

Wat doet het VO?

Het bestuur van PME legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Vervolgens oordeelt het VO over het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst. Het VO geeft ook (ongevraagde) adviezen aan het bestuur. Aan het einde van het jaar oordeelt het VO of het bestuur goed gehandeld heeft. Dit oordeel staat in het jaarverslag.

Wat zijn de belangrijkste thema's van het VO in 2020?

  1. Impact nieuw pensioenstelsel

  2. Communicatiestrategie inclusief de implementatie daarvan

  3. Toekomstbestendige pensioenuitvoering inclusief verandervermogen PME