Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Wat doen wij?

Een goed pensioen voor de mensen in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. Wij geloven dat je pensioen het beste samen regelt. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is gebouwd op vier pijlers:

 • Een goed pensioen
  Dit regel je samen en solidair. Door samen de kosten en risico’s te delen, is iedereen beter af. 
 • Een betaalbaar pensioen
  Wij letten op de kosten. Uit iedere ingelegde euro halen wij zoveel mogelijk pensioen. We beleggen het pensioengeld van de sector voor een goed lange-termijnrendement.
 • Een duurzaam pensioen
  Een goed pensioen is meer waard in een wereld die rechtvaardig, toekomstbestendig en schoon is. Met onze beleggingen zorgen we ook voor een positieve impact op klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden.
 • Een persoonlijk pensioen
  Iedereen is anders. Daarom bieden wij een pensioen op maat, met veel keuzemogelijkheden. We helpen mensen bij het maken van de juiste keuzes. Door heldere taal te spreken en met persoonlijke service. Een leven lang.

Dit doen wij niet alleen

De pensioenuitvoering besteden wij uit aan onze uitvoerder MN. Zij zorgen voor de administratie, de pensioencommunicatie, het beleggen, het beheer en het uitkeren van de pensioenen. Wij voeren de regie op die uitbesteding. MN rapporteert aan ons over de activiteiten en de resultaten, op basis van de gemaakte afspraken. MN legt zo verantwoording af aan het bestuur van PME over de geleverde prestaties.

Er zijn veel bedrijven en dus ook mensen actief in de metaal- en technologische industrie. In de Raad van Overleg Metalektro (ROM) komen alle sociale partners uit de sector samen. De ROM beoordeelt of een werkgever aangesloten moet worden bij PME. Dit heet een werkingssfeeronderzoek.