Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN
Gepubliceerd op 29 november 2016

Kerncijfers 2017

Onze werkgeversconsulenten Marcel Dorren en Toin Obbing en voorzitter van het uitvoerend bestuur, Eric Uijen, lichtten onder andere de volgende onderwerpen toe:

  • de kerncijfers voor 2017, waaronder premies, opbouw en franchise;
  • inkoop Voorwaardelijk extra pensioen voor het geboortejaar 1956;
  • de regeling ouderschapsverlof en
  • de financiële positie.