Overslaan en naar inhoud gaan

Wat we doen

Een goed pensioen voor de mensen in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. Wij geloven dat je pensioen het beste samen regelt. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken.

Wat is onze ambitie?

Dit doen we niet alleen

De pensioenuitvoering besteden wij uit aan onze uitvoerder TKP. Zij zorgen voor de administratie, de pensioencommunicatie, het beleggen, het beheer en het uitkeren van de pensioenen. Wij voeren de regie op die uitbesteding. TKP rapporteert aan ons over de activiteiten en de resultaten, op basis van de gemaakte afspraken. TKP legt zo verantwoording af aan het bestuur van PME over de geleverde prestaties.

Er zijn veel bedrijven en dus ook mensen actief in de metaal- en technologische industrie. In de Raad van Overleg Metalektro (ROM) komen alle sociale partners uit de sector samen. De ROM beoordeelt of een werkgever aangesloten moet worden bij PME. Dit heet een werkingssfeeronderzoek.