Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Klachten en geschillen

Wij doen ons best iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Heb je een klacht? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat niet goed te woord gestaan bent door PME? Laat het ons dan weten. Wij nemen je klacht serieus en doen er alles aan het op te lossen.

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt je klacht of bezwaar indienen via het contactformulier, je kunt ons bellen op 088 – 007 98 00 of een brief over jouw klacht sturen naar:

PME Klachtenbureau
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 97630
2509 GA Den Haag

Geef hierbij aan wat je klacht is en waarom je een klacht indient. Plus, als dat mogelijk is, de datum waarop de klacht ontstond. Vermeld daarnaast je naam, adres en werkgeversnummer. Dit nummer vind je bovenaan onze brieven. Wij bevestigen de ontvangst van je klacht altijd binnen 3 werkdagen, telefonisch of schriftelijk. Wij beantwoorden je klacht schriftelijk binnen 15 werkdagen.

In ons klachten- en geschillenreglement lichten we de werkwijze uitgebreid toe.

Het vervolg

We hopen natuurlijk dat je je kunt vinden in ons antwoord. Als dat niet zo is, kun je in beroep gaan. Ons bestuur behandelt vervolgens het beroep. Komen we er dan samen nog niet uit, dan kun je tot slot voor bemiddeling aankloppen bij de Ombudsman Pensioenen.