Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Mijn onderneming

Voor alle bedrijven in de metaal- en technologische industrie gelden (verplichte) cao-afspraken, waaronder de pensioenregeling. Valt jouw bedrijf onder de werkingssfeer van de metaal- en technologische industrie? Dan moet je je verplicht aanmelden bij de pensioenregeling van PME. Wij nemen vervolgens je aanmelding in behandeling. Naast regulier pensioen heeft PME ook aanvullende regelingen die zorgen voor een goed pensioen.

Ben je Directeur-bestuurder?

Ben je Directeur-bestuurder en sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan neem je niet verplicht deel aan de regeling van PME. Wil je wel deelnemen? Dan kan je dit regelen op vrijwillige basis. Neem voor meer informatie contact op met één van de werkgeversconsulenten.

Ben je directeur-grootaandeelhouder en heb je meer dan 10% van de aandelen? Dan mag je niet deelnemen aan de regeling van PME.

Verandering onderneming

Meld een wijziging van de rechtsvorm van jouw bedrijf altijd aan ons, voorzien van een uittreksel uit het handelsregister van de KvK óf de kennisgeving van de Belastingdienst over het intrekken en/of wijzigen van je loonheffingennummer. De Raad van Overleg Metalektro (ROM) beoordeelt of de wijziging van de rechtsvorm gevolgen heeft voor je aansluiting bij PME. Heb je vragen over een wijziging van de rechtsvorm? Neem dan contact op met één van de accountbeheerders uit jouw regio.

Aansluiten op vrijwillige basis

Je bedrijf kan onder voorwaarden ook vrijwillig deelnemen aan onze pensioenregeling en zo voor alle werknemers een pensioen regelen. Zo moet je bedrijf een relatie hebben met de sector en mag het niet onder een andere verplichte bedrijfs(tak)pensioenregeling vallen. Bekijk voor meer informatie het Pensioenreglement.

De specialisten van de Raad van Overleg Metalektro (ROM) beoordelen jouw aansluiting. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met:

 • Postcode 1000 t/m 2400 en 6700 t/m 9900
  Alexander Holdinga 
  telefoon 070 – 31 71 956 
  e-mail: a.holdinga@romcao.nl
 • Postcode 2500 t/m 6600
  Michel Fröling 
  telefoon 070 – 31 71 946 
  e-mail: m.froling@romcao.nl
 • Jacques Holierhoek (programmamanager)
  telefoon 070 – 31 71 918
  e-mail: j.holierhoek@romcao.nl

Goed om te weten

 • Meld je werknemers aan vanaf de maand waarin zij 18 jaar worden.
 • Geef alle wijzigingen in de situatie van je werknemers binnen een maand aan ons door.
 • Wil je een administratiekantoor machtigen voor de uitvoering van je pensioenadministratie? Op Inzendportaal.nl kun je een machtiging indienen.
 • In Mijn PME staan de persoonlijke pensioengegevens van je werknemers voor hen klaar.
 • Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met 1 van onze werkgeversconsulenten of Accountbeheer.