Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

WIA-excedentpensioen

Een werknemer die arbeidsongeschiktheid wordt, krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Voor de WIA-uitkering van de overheid telt alleen het salaris tot € 58.307 (maximum WIA-loon, 2021) mee. Verdient je werknemer meer dan dit bedrag? Dan is de WIA-uitkering een stuk lager dan het salaris dat je werknemer daarvoor kreeg. Met het WIA-excedentpensioen van PME vul je de WIA-uitkering van de overheid aan voor werknemers met een hoger salaris. Hiermee verklein je het verlies aan inkomen voor de werknemers die arbeidsongeschikt worden.

Wat is WIA-excedentpensioen?

Het WIA-excedentpensioen is een aanvullende regeling. Je bepaalt dus zelf of je deze regeling voor jouw werknemers afsluit. De regeling geldt voor al jouw werknemers met een salaris hoger dan het maximum WIA-loon.

Hoe hoog is de premie?

Je kiest bij de start van het contract of je 70%, 75% of 80% van het salaris boven het maximumdagloon verzekert. Dat betekent dat jouw werknemer een uitkering krijgt van 70%, 75% of 80% van de WIA- excedent grondslag (salaris minus maximum WIA-loon), vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage WIA.

Leeftijd op 31-12-2021 Premie 2021
0 - 29 jaar 1,77%
30 - 39 jaar 2,11%
40 - 44 jaar 2,35%
45 - 49 jaar 2,74%
50 - 54 jaar 3,14%
55 - 59 jaar 3,78%
60 - 63 jaar 3,60%
64 jaar 0,50%
65 jaar 0,00%
≥ 66 jaar 0,00%


De premie bereken je door de WIA-excedentgrondslag te vermenigvuldigen met het gekozen dekkingspercentage en het premiepercentage dat bij de leeftijd van de werknemer hoort.

Rekenvoorbeeld

Je werknemer is 42 jaar en heeft een pensioengevend salaris van € 80.000 bruto per jaar. Hij werkt 4 dagen per week, dus 80%. Zijn parttime salaris is dan € 64.000. Je hebt een WIA-excedentpensioen afgesloten met een dekkingspercentage van 75%. Het premiepercentage volgens de tabel (40-44) is 2,35%.

De WIA-excedentgrondslag 2021 is dan:

 • Jaarsalaris -/- Maximum WIA-loon 2021 = WIA-excedentgrondslag
 • € 64.000 -/- € 58.307 = € 5.693

De bruto jaarpremie is in dit geval:

 • WIA-excedentgrondslag x Premie 2021 (40-44) x Dekkingspercentage = bruto jaarpremie
 • € 5.693 x 2,35% x 75% = € 100,34

Je vindt een overzicht van de premiebetaling op je maandelijkse factuur. Voor je premieberekening kun je contact opnemen met jouw pensioenconsulent of met Accountbeheer.

Hoe hoog is de WIA-excedentuitkering van je werknemer?

Percentage arbeidsongeschiktheid Percentage uitkering WIA-excedent
0-35% 0%
35-45% 40%
45-55% 50%
55-65% 60%
65-80% 72,5%
80-100% 100%

Wat moet je doen als je aan deze regeling wilt meedoen?

 • Vraag WIA-excedentpensioen aan door te mailen of bellen met je accountbeheerder.
 • We sturen je een overeenkomst.
 • Stuur een getekend exemplaar retour aan PME.
 • Wij brengen de premie bij de eerstvolgende factuur in rekening.

Goed om te weten

 • Je sluit deze regeling af voor 5 jaar. Na die 5 jaar wordt de overeenkomst automatisch met 5 jaar verlengd.
 • Je bepaalt zelf of je (een deel van) de premie in rekening brengt bij jouw werknemers.
 • WIA-excedentpensioen is een verzekering op risicobasis. Er is dekking zolang een werknemer in dienst is en de werkgever premie betaalt.
 • Deelname en uitkering van de werknemer stopt als de werknemer de AOW-datum bereikt.
 • De deelname van je bedrijf aan WIA-excedentpensioen stopt als je deze opzegt. Dit geldt dan voor alle werknemers. Wil je opzeggen, stuur ons dan 3 maanden voor het einde van de contractstermijn een aangetekende brief.
 • PME stelt de premietabel elk jaar opnieuw vast en publiceert deze op de website.