Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Mijn werknemers

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor jouw werknemers. Als werkgever regel je het pensioen samen met PME. Zorg ervoor dat PME altijd de juiste informatie over jouw werknemers heeft. Wijzigingen in hun situatie hebben vaak gevolgen voor het pensioen. Geef die wijzigingen binnen 1 maand aan ons door. Zo kunnen wij goed zorgen voor hun pensioen.

Inzendportaal.nl

Je regelt veel administratieve zaken en wijzigingen van werknemers via Inzendportaal.nl. Je hebt eHerkenning nodig om in te loggen. Hieronder vind je de meest voorkomende wijzigingen die je door kunt geven via Inzendportaal.nl.

Naar Inzendportaal.nl

Nieuwe werknemers

Meld werknemers aan vanaf de maand waarin zij 18 jaar worden. Aanmelding is verplicht voor:

 • werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
 • vakantiekrachten als zij langer dan 2 maanden bij jou werken
 • stagiairs als zij vanuit een leer-werkovereenkomst stage lopen (BBL)
 • werknemers uit het buitenland of grensarbeiders
 • gemoedsbezwaarden

Ontslag

Ontslag heeft gevolgen voor de opbouw van pensioen en het partnerpensioen van je ex-werknemer. Meld je werknemer af als je werknemer uit dienst gaat. Je draagt geen premie meer af en jouw ex-werknemer betaalt niet meer mee aan de opbouw van zijn of haar pensioen. Heeft jouw werknemer een nieuwe baan gevonden buiten de metaal- en technologische industrie, dan kan hij het bij PME opgebouwde pensioen meenemen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Heeft hij of zij nog geen nieuwe baan, dan kan hij of zij de pensioenopbouw ook vrijwillig voortzetten.

Verlof

Geef in Inzendportaal.nl aan om welke verlofsoort het gaat, voor welk deel van de arbeidstijd het verlof geldt, plus de begin- en einddatum van het verlof.
Wil je ouderschapsverlof van jouw werknemer wijzigen? Stuur dan een e-mail aan je accountbeheerder. Dit kan niet via Inzendportaal.nl.

Arbeidsongeschiktheid

PME krijgt automatisch bericht van het UWV als jouw werknemer een WIA-uitkering ontvangt. Geef aan ons door hoeveel uur de werknemer nog voor je werkt. Meer informatie lees je bij pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

Overlijden

PME zorgt dat de nabestaanden een partnerpensioen, bijzonder partnerpensioen en/of wezenpensioen krijgen, als zij daarvoor in aanmerking komen. Meld je overleden werknemer af op de overlijdensdatum via Inzendportaal.nl. Hier vinden de nabestaanden van je werknemer informatie over het (nabestaanden)pensioen.

Meer of minder werken

Geef het nieuwe parttimepercentage door bij Wijzig dienstverband via Inzendportaal.nl.

Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen

Meldingen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen Nederland krijgt PME automatisch van de gemeente. Maar het vastleggen van een samenlevingsovereenkomst of -verklaring bij de notaris niet. Ook niet wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland plaats vindt. Jouw werknemer moet dit zelf aan ons doorgeven.

Werknemers voorlichten

Er zijn momenten dat het verstandig is dat je werknemer stilstaat bij het pensioen. De werkgeverchecklist 'Wegwijs in pensioen' helpt je bij het beantwoorden van pensioenvragen van jouw werknemers, bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Verder:

 • In 4 flyers beantwoorden we de meestgestelde vragen over pensioen bij PME. Je kunt ze downloaden op Toolkit.
 • Het Pensioen 1-2-3 geeft jouw (nieuwe) werknemer in 3 lagen informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Een nieuwe werknemer krijgt Laag 1 en de Pensioenvergelijker thuisgestuurd.
 • Je werknemers vinden hun persoonlijke pensioengegevens in Mijn PME.
 • Hebben meer werknemers vragen over hun pensioen? Dan kan een pensioenconsulent een presentatie aan je werknemers geven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Ook kunnen je werknemers de Toekomstverkenner bezoeken. Deze online tool geeft inzicht in hun totale financiële situatie: van het pensioen tot aan de hypotheek, het spaargeld en ander vermogen. 

Bijna met pensioen

Je werknemers kunnen vlak voor de pensioendatum een aantal keuzes maken. Deze staan uitgelegd op Bijna met pensioen. Ook kan je werknemer een persoonlijk (kosteloos) gesprek aanvragen met een pensioenconsulent.

Goed om te weten

 • Eventueel te veel betaalde pensioenpremie (bij overlijden of uit dienst) verrekenen we in de eerstvolgende factuur. Geef het werknemersdeel van de premie terug aan de (nabestaanden van de) werknemer.
 • Verhuist jouw werknemer naar het buitenland? Dan moet je werknemer zich uitschrijven bij de gemeente. Wij krijgen automatisch het nieuwe adres door van de Registratie Niet-ingezetenen.