Skip to main content

Coverage ratio above 100%

Published on:

De dekkingsgraad van PME is in het eerste kwartaal gestegen naar 101,7%. Dit is het gevolg van de gestegen rente in het eerste kwartaal van 2021, waardoor de waarde van de verplichtingen daalde. PME behaalde over het eerste kwartaal van 2021 een beleggingsrendement van -3%. Het belegd vermogen nam in het eerste kwartaal af van  € 61,6 miljard naar € 59,9 miljard.

Kerncijfers eerste kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2021: 94,2%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021: 101,7%
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal van 2021: -3,0%
  • Beleggingsrendement 2021: -3,0%
  • Vermogen afgenomen met ca. € 1,7 miljard tot ca. € 59,9 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 4,2 miljard afgenomen tot ca. € 58,9 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “In het eerste kwartaal is de actuele dekkingsgraad van PME gestegen tot bijna 102%. Dit ondanks een negatief rendement op de beleggingen en de toepassing van de nieuwe parameters die een impact hebben op de dekkingsgraad van -1,2%. De stijging is een gevolg van de gestegen rente, waardoor de hoogte van de verplichtingen is gedaald. Ten opzichte van precies een jaar geleden is onze dekkingsgraad fors gestegen. Eind maart vorig jaar was onze dekkingsgraad als gevolg van de coronacrisis in het eerste kwartaal gedaald naar 86,4%, ruim 15% lager. Ook in de komende jaren houden we rekening met schommelingen in onze financiële positie."

Vermogen en verplichtingen gedaald

Het vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2021 af van € 61,6 miljard tot € 59,9 miljard. Deze daling komt voornamelijk door het negatieve rendement van de matchingportefeuille. De vastrentende waarden daalden in waarde als gevolg van de gestegen marktrente. De beleggingen in aandelen, onroerend goed en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden daarentegen een positief rendement. De beleggingen in hoogrentende waarden lieten een negatief rendement zien in het eerste kwartaal van 2021. Door de stijging van de rente, daalde de waarde van de verplichtingen. Deze namen af van € 63,1 miljard naar € 58,9 miljard.

Kerncijfers eerste kwartaal 2021

* Dit zijn de definitieve cijfers 2020 zoals deze binnenkort gepubliceerd worden in het jaarverslag.