Overslaan en naar inhoud gaan

Mijn nieuwe pensioenregeling

Je wilt weten wat er straks verandert in jouw pensioenregeling. Op dit moment verandert er voor jou nog niets. Jouw nieuwe pensioenregeling gaat uiterlijk 1 januari 2027 in. Ons streven is om jouw nieuwe pensioenregeling al eerder in te laten gaan. Daarin zijn we afhankelijk van het overleg tussen vakbonden en werkgevers. Zij bepalen hoe jouw nieuwe pensioenregeling er uit komt te zien. Dit weten we nu al wel:

Je pensioen beweegt mee met de economie

Je krijgt een pensioenpot met je eigen pensioenkapitaal. De nieuwe pensioenregels zorgen er voor dat je pensioen eerder omhoog gaat als het economisch goed gaat. Maar het gaat ook omlaag als het economisch minder gaat.

De hoogte van je pensioenuitkering kan mogelijk ieder jaar iets verschillen. Ook pensioenuitkeringen kunnen meebewegen met de economie.

Inzicht in hoeveel pensioen je ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel pensioenpremie jij en je werkgever inleggen. Je krijgt meer inzicht in hoeveel PME voor je belegt. De pensioenpremie samen met de opbrengsten van de beleggingen zijn de basis voor de hoogte van je pensioen. En niet je salaris, zoals nu. Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot.

Ieder jaar een inschatting van je pensioen

We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat je later kan verwachten als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Wat gebeurt er met je huidige pensioenregeling?

Het is niet mogelijk om je huidige pensioenregeling te houden. Vakbonden en werkgevers overleggen ook of de huidige pensioenregeling meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling of niet. In de nieuwe pensioenregels staat dat de huidige pensioenregeling mee verhuist naar de nieuwe pensioenregeling tenzij dit financieel ongunstig. Op dit moment weten ze dat nog niet. Daar moeten nog allerlei berekeningen voor gedaan moeten worden.