Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Je privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

PME pensioenfonds verzorgt de pensioenregeling voor de metaal en technologische industrie. Als je pensioen opbouwt of hebt opgebouwd bij PME, of indien je pensioen ontvangt van PME, dan zijn je persoonsgegevens bekend bij PME en/of de uitvoeringsorganisatie van PME (TKP). Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring lees je hoe wij dit doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je salarisgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij via je werkgever als je deelnemer wordt in onze pensioenregeling. Wij verkrijgen ook gegevens van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen, hun eventuele partners en eventuele kinderen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen. Tevens kunnen wij gegevens verwerken van personen met wie we contact hebben. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van bestuurders, werknemers, leveranciers en uitbestedingspartners van PME.

Belangrijk: als je als werkgever of bedrijf persoonsgegevens van je medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om je medewerkers hierover te informeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?

PME en/of haar uitvoeringsorganisatie gebruiken de door jou of je werkgever verstrekte persoonsgegevens om je te kunnen informeren over je persoonlijke situatie. Je kunt hierbij denken aan:

  • de voor jou geldende pensioenregeling
  • de hoogte van je pensioenopbouw/uitkering; en
  • de gevolgen van veranderingen in je werk- of privésituatie

Daarnaast gebruiken wij je persoonsgegevens voor het uitvoeren van je pensioenregeling. PME en haar uitvoeringsorganisatie gebruiken je gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden.

Bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen – bijvoorbeeld als de aanspraak op uitkering afhankelijk is van je gezondheidstoestand – hebben wij je medische gegevens nodig. Deze gegevens verwerken wij extra zorgvuldig. De medisch adviseur van PME en/of haar uitvoeringsorganisatie is bevoegd tot inzage van je medische gegevens. Andere medewerkers ontvangen je medische gegevens alleen als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur op grond van zijn medisch beroepsgeheim.

Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot je persoonsgegevens. Alle medewerkers van PME en de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie van PME hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die bij ons bekend zijn.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. Een overzicht van je persoonsgegevens kunt je raadplegen via Mijn PME of schriftelijk aanvragen door een verzoek te sturen naar:

PME pensioenfonds
t.a.v. de deelnemersadministratie
Postbus 5010
9700 GA Groningen

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd

Wat doen we bij fraude en misbruik?

Bij fraude of misbruik heeft PME en/of haar uitvoeringsorganisatie de wettelijke verplichting om je persoonsgegevens door te geven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, om opnames van telefoongesprekken of om IP-adressen van websitebezoekers.

Bellen met PME of haar uitvoeringsorganisatie

Als je ons belt of wij je bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we je beter van dienst kunnen zijn. Dit wordt voorafgaand aan het gesprek aan je gemeld.

Wijzigingen

PME behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig het Privacy Statement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als je onze site bezoekt.