Overslaan en naar inhoud gaan

Actueel

Prinsjesdag valt laat dit jaar


Prinsjesdag en de miljoenennota bevatten de nodige steunmaatregelen waar miljoenen Nederlanders op wachten. De koopkracht van gepensioneerden wordt versterkt en meer indexatie zit vrijwel zeker in het vat.

Lees meer

Bekijk het webinar over het nieuwe pensioenstelsel


Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Wat blijft hetzelfde en wat verandert er? Daarover ging ons webinar op 15 september. Benieuwd wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent? Kijk het webinar dan nu terug.

Lees meer

Hoe zorgen we voor meer vrouwen in de metaal - en techsector?


In de metaal- en techsector is maar 14 van de 100 medewerkers vrouw. Dat kan beter! Daarom willen sociale partners weten wat nodig is om de toegang van vrouwen tot de sector te verbeteren. Wil je helpen? Vul de vragenlijst in.

Lees meer

Dekkingsgraad van augustus


Eind augustus 2022 steeg onze actuele dekkingsgraad naar 115,6% (eind juli: 110,6%). De beleidsdekkingsgraad steeg naar 109,4% (eind juli: 108,4%).

Lees meer

Nieuwe samenstelling verantwoordingsorgaan


Het verantwoordingsorgaan (VO) van PME kent per 1 juli 2022 maar liefst 7 nieuwe leden. Daarmee is het VO weer op sterkte.

Lees meer

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor jou?


Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Wat blijft hetzelfde en wat verandert er? Je hoort het tijdens onze gratis digitale uitzending op donderdagavond 15 september, van 20.00 tot 20.45 uur. Meld je alvast aan!

Lees meer

Je pensioenoverzicht staat klaar


Bouw je pensioen bij ons op? Dan staat binnenkort je Uniform Pensioenoverzicht 2022 (UPO 2022) online voor je klaar. Het UPO geeft je een overzichtelijk beeld van jouw pensioensituatie.

Lees meer

Indexatie wordt realiteit door rentestijging


De dekkingsgraad van PME stijgt in het tweede kwartaal tot 112,4%. Deze stijging in de dekkingsgraad wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de sterk gestegen rente. Lees meer over de financiële situatie van PME en wat dit betekent.

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof en pensioen


Vanaf 2 augustus hebben werknemers recht op (maximaal) 9 weken betaald ouderschapsverlof. De opname van het betaald ouderschapsverlof heeft géén invloed op de opbouw van pensioen en de te betalen premie. Beide blijven voor 100% doorlopen.

Lees meer

Biodiversiteit heeft hoogste prioriteit voor PME


De afname van biodiversiteit is een bedreiging voor onze lange termijn beleggingen. Daarom is PME lid geworden van het internationale samenwerkingsverband Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF).

Lees meer

PME verhoogt pensioenen met 1,29%


Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel, versoepelt de overheid vanaf 1 juli 2022 de regels die gelden voor het verhogen van pensioenen. Daardoor kunnen we nu de pensioenen per 1 juli 2022 verhogen met 1,29%.

Lees meer

PME bereikt 50/50 vrouw-man verdeling in algemeen bestuur


Marlies van Boom is per 25 april 2022 benoemd als bestuurder bij PME. Met de benoeming van Marlies bestaat het algemeen bestuur nu voor de helft uit vrouwen en voor de helft uit mannen. Lees meer over de samenstelling van het bestuur.

Lees meer

Bestuursleden namens pensioengerechtigden herbenoemd


Theo Bruinsma en Rik Grutters worden per 1 juli 2022 beiden herbenoemd als bestuursleden namens de pensioengerechtigden. We zijn blij dat Theo en Rik bestuursleden blijven en feliciteren ze met hun aanstaande herbenoeming.

Lees meer

PME investeert in Nederlandse tech-sector


PME investeert 25 miljoen euro in het nieuwe investeringsfonds DeeptechXL. De belegging in dit fonds past goed bij ons beleid om te investeren in onze eigen sector en in ondernemingen met een positieve maatschappelijke impact.

Lees meer

Vakantiegeld krijg je van ons maandelijks


Ben je pensioengerechtigd en krijg je pensioen van ons? Dan is het goed om te weten dat je je vakantiegeld niet in 1 keer in mei ontvangt. Je ontvangt iedere maand een deel van het vakantiegeld bij je pensioenuitkering.

Lees meer

Jaarverslag 2021: de belangrijkste cijfers en feiten op een rij


In ons jaarverslag vertellen we hoe het financieel met PME pensioenfonds ging en welke resultaten we hebben bereikt. Nieuwsgierig? In het verkort jaarverslag zetten we de belangrijkste feiten op een rij.

Lees meer

Verbetering financiële positie PME zet door


Onze financiële situatie is ook het eerste kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De dekkingsgraad steeg naar 110,8%. We zouden graag de pensioenen verhogen. Helaas kan dat nu nog niet. Lees meer over onze financiële situatie en wat dit betekent.

Lees meer

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer


Gisteren is het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn meer details uitgewerkt voor het nieuwe pensioenstelsel dat we in Nederland krijgen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet begin 2023 ingaat.

Lees meer

PME verkoopt alle beleggingen in Rusland


Het bestuur van PME veroordeelt de Russische inval in Oekraïne en leeft mee met alle mensen die hierdoor getroffen worden. PME belegde al niet meer in Russische staatsobligaties en aandelen in Russische staatsbedrijven. Het fonds bezit nog een beperkt aantal Russische aandelenposities en gaat deze verkopen zodra het kan.

Lees meer

Hoera! 100.000e gebruiker Pensioenchecker


De Pensioenchecker is voor de 100.000e keer gedownload. Deze gratis app is ontwikkeld door de Pensioenfederatie in samenwerking met een aantal pensioenfondsen. PME heeft hier ook aan meegewerkt. Check ook hoe jij ervoor staat!

Lees meer

Hoeveel beleggingsrisico mogen we nemen? Dit vinden jullie!


Eind vorig jaar vroegen we je mee te doen aan een onderzoek. Past onze manier van beleggen bij jouw verwachtingen en wensen voor de toekomst? Hoeveel risico mogen we nemen? Dat vinden we belangrijk om te weten. Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Lees meer

Eerste houtbouwproject van PME pensioenfonds in Roosendaal


Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat namens PME pensioenfonds circa 14.000 m2 leegstaand commercieel vastgoed in het centrum van Roosendaal, transformeren naar 171 woningen en 1.000 m2 commerciële ruimte. Bij de herontwikkeling wordt op grote schaal gebruikt gemaakt van houten materialen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk lager is vergeleken met traditionele bouw.

Lees meer

Verbetering financiële positie PME zet door


Onze dekkingsgraad is in het vierde kwartaal gestegen van 104,6% naar 107,9%. Het belegd vermogen steeg in 2021 van € 61,6 miljard naar € 64,0 miljard. De pensioenverplichtingen daalden in 2021 van € 63,1 miljard naar € 59,3 miljard. We behaalden een rendement van 3,5%.

Lees meer

Je ontvangt de jaaropgave in januari en het UPO later dit jaar


Krijg je pensioen van ons? In de eerste week van januari sturen we je de jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je van ons ontvangt. Gebruik dit overzicht om je belastingaangifte te controleren. Je bent gewend het Uniform Pensioenoverzicht in januari te ontvangen. Door de overgang van pensioenuitvoerder ontvang je dit overzicht later in het jaar.

Lees meer

Welkom op de nieuwe website van PME


Misschien viel het je al op: we hebben een vernieuwde website! Dit betekent dat een aantal dingen net iets anders gaan dan je gewend bent. We leggen je graag uit wat er veranderd is.

Lees meer

Belangrijkste wijzigingen pensioenreglementen


In de pensioenregeling van PME is meer geregeld dan alleen inkomen voor later. Vanaf 1 januari 2022 wijzigt een aantal zaken. Lees meer over de wijzigingen.

Lees meer

Alae Laghrich uitvoerend bestuurder PME


Het bestuur van PME heeft Alae Laghrich (1979) per 1 januari 2022 benoemd tot uitvoerend bestuurder bij het pensioenfonds. Hij wordt in het uitvoerend bestuur verantwoordelijk voor risicomanagement, governance, compliance en financiën.

Lees meer

Kandidaatstelling & verkiezing pensioenfondsbestuur 2022


Sinds 1 juli 2014 zitten er naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook 2 vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden in het bestuur van PME. Op 1 juli 2022 loopt de benoemingstermijn van deze 2 bestuursleden af. Daarom zijn we op zoek naar kandidaten.

Lees meer

Waardeoverdracht naar PME weer mogelijk


De beleidsdekkingsgraad van PME staat op 1 oktober op 100,6% en dus boven de 100%. Dit betekent dat waardeoverdracht van andere pensioenfondsen naar PME pensioenfonds weer mogelijk is.

Lees meer

Dekkingsgraad licht gestegen in het derde kwartaal


Onze dekkingsgraad is in het derde kwartaal licht gestegen van 104,0% naar 104,6%. Het belegd vermogen steeg van € 61,7 miljard naar € 61,9 miljard. De pensioenverplichtingen daalden van € 59,3 miljard naar € 59,2 miljard. We behaalden een rendement van 0,5%.

Lees meer

Goed nieuws! Het Generatiepact wordt voortgezet


De nieuwe CAO Metalektro is definitief. De achterban van de CAO-partijen is akkoord met de gemaakte afspraken. Deze CAO loopt vanaf 1 december 2020 tot en met 30 november 2022. Het Generatiepact blijft in de nieuwe CAO.

Lees meer

PME zet verder in op de energietransitie


PME pakt door op zijn klimaatbeleid en zet verder in op de energietransitie. PME heeft nu alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie verkocht. Deze stap beïnvloedt het verwachte totale rendement van de beleggingen niet.

Lees meer

Kleine pensioenen van voor 2018 automatisch over naar nieuwe uitvoerder


Vanaf september starten we met het overdragen van ‘oude’ kleine pensioenen tussen de € 2,01 en € 503,24 bruto per jaar (2021). Voordeel is dat je kleine pensioenen bij elkaar komen. Dit levert je gemakkelijker inzicht op in jouw pensioen.

Lees meer

Dekkingsgraad nog steeds boven de 100%


De dekkingsgraad van PME is in het tweede kwartaal verder gestegen van 101,7% naar 104,0%. Dit komt voornamelijk door de positieve rendementen. Het belegd vermogen steeg van € 59,9 miljard naar € 61,7 miljard.

Lees meer

Principeakkoord nieuwe CAO; wat betekent dit voor pensioen?


Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat er een principeakkoord is voor een nieuwe CAO vanaf 1 december 2020 tot en met 30 november 2022. De premie voor pensioen stond eind 2020 al vast.

Lees meer

Werknemers ASML en NXP vragen PME om meer inzet op de energietransitie


Voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME Eric Uijen nam op 11 juni een verklaring in ontvangst van deelnemers van ASML en NXP. In de verklaring roepen zij PME op om grote stappen te zetten op het gebied van de energietransitie.

Lees meer

Jaarverslag 2020; een intensief jaar


Het jaar 2020 werd beheerst door de coronacrisis. PME monitorde de financiële markten intensief en ondersteunde aangesloten bedrijven met uitstel van betaling. In de zomer presenteerden sociale partners en het kabinet de contouren van het nieuwe pensioenstelsel. Daarna werden de voorbereidingen opgestart voor het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer

Dekkingsgraad boven de 100%


De dekkingsgraad van PME is in het eerste kwartaal gestegen naar 101,7%. Dit is het gevolg van de gestegen rente in het eerste kwartaal van 2021, waardoor de waarde van de verplichtingen daalde. PME behaalde over het eerste kwartaal van 2021 een beleggingsrendement van -3%. Het belegd vermogen nam in het eerste kwartaal af van € 61,6 miljard naar € 59,9 miljard.

Lees meer

Goed op weg met de Wet toekomst pensioenen, uitwerking nog niet afgerond


Er is PME alles aan gelegen dat ook in de toekomst een gedegen pensioenstelsel is voor alle deelnemers en gepensioneerden. Daarnaast willen we dat de overgang naar het nieuwe stelsel soepel verloopt. Vanuit dit perspectief hebben wij het consultatiedocument, samen met onze uitvoerder MN en collega pensioenfondsen PMT en Bpf Koopvaardij, kritisch beoordeeld.

Lees meer

Voorwaardelijk Extra Pensioen wordt toegekend


Jaarlijks koopt PME voor een groep deelnemers het Voorwaardelijk Extra Pensioen in (VEP)*. Vanwege wetgeving is 2020 het laatste jaar van de VEP-regeling. Daarom kennen we in de eerste helft van 2021 dit VEP toe aan deelnemers uit de geboortejaren 1960 tot en met 1972. Deelnemers die in aanmerking komen voor deze regeling ontvangen uiterlijk in mei 2021 een persoonlijke brief hierover.

Lees meer

Aanpassing pensioenopbouw en premie


De afgelopen 5 jaren bleven de pensioenpremie en het pensioen dat jaarlijks opgebouwd wordt gelijk. De huidige financiële situatie van PME maakt het noodzakelijk om hierin aanpassingen te maken.

Lees meer

Pensioenchecker winnaar van de ‘Pensioenwegwijzer 2020'


De Pensioenchecker app heeft de Pensioenwegwijzer 2020 gewonnen, de prijs voor het meest vernieuwende praktijkvoorbeeld om pensioenkeuzes makkelijker te maken. Met de app krijg je razendsnel inzicht in het totale verwachte inkomen als je stopt met werken.

Lees meer

Pensioenadministratie van PME verhuist per 1 januari 2022 naar TKP pensioen


Elke maand bouw je pensioen op, verzorg je pensioen voor je werknemers of krijg je van PME een uitkering. Dit is vanzelfsprekend en de basis hiervoor is een goede administratie en communicatie. PME besteedt deze processen uit aan een pensioenuitvoeringsorganisatie. Op dit moment is dit MN Services. Vanaf 1 januari 2022 brengt PME deze dienstverlening onder bij een andere organisatie namelijk TKP pensioen.

Lees meer

PME gestegen naar 3e plaats duurzame pensioenfondsen


PME Pensioenfonds is gestegen naar de derde plek op de ranglijst van meest duurzame Nederlandse pensioenfondsen. De lijst, jaarlijks vastgesteld door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), is een uitkomst van onderzoek naar hoe pensioenfondsen duurzaamheid en verantwoord beleggen verankeren in hun bestuur, beleid en uitvoering.

Lees meer

Een nieuw pensioenakkoord, en nu?


In juli van dit jaar bereikten vakbonden, werkgevers en het kabinet overeenstemming over hoe ons pensioenstelsel er in de toekomst uit komt te zien. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. PME steunt het akkoord omdat de goede onderdelen van ons stelsel zoals solidariteit en collectiviteit overeind blijven.

Lees meer

PME lid van VBDO


PME Pensioenfonds is onlangs lid geworden van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). De VBDO is in Nederland een toonaangevende pleitbezorger voor verantwoord en duurzaam beleggen.

Lees meer

Verantwoord beleggen PME uitgelegd


PME belegt het geld van de deelnemers voor een goed pensioen voor later. Dat betekent dat het geld verantwoord wordt belegd, zodat gepensioneerden hun pensioen ontvangen in een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is.

Lees meer

Grote bedrijven moeten ook na de crisis maatschappelijk ondernemen


Multinationals helpen nu met onderwijs en mondkapjes. De coronacrisis heeft hen duidelijk gemaakt dat ondernemers niet kunnen zonder een maatschappelijke taak, schrijft Daan Spaargaren, strateeg verantwoord beleggen bij PME Pensioenfonds.

Lees meer

PME Jaarverslag 2019


Het jaar 2019 werd grotendeels beheerst door de dreigende verlaging van de pensioenen, die als gevolg van een speciale maatregel van het kabinet niet doorging. PME zette vervolgstappen in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen waarbij onder andere de ambitie ten aanzien van de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille werd aangescherpt.

Lees meer

Dekkingsgraad zakt onder de 90%


Flinke koersdalingen op de aandelenmarkten als gevolg van de Coronacrisis en de dalende rente veroorzaken een daling van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 2020 van 98,7% naar 86,4%. Het belegd vermogen nam met name door de koersverliezen op de aandelenbeurzen af. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen in waarde.

Lees meer

Meer artikelen lezen?

Bekijk eerdere nieuwsberichten.