Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Elke maand melden wij hoe wij er financieel voorstaan. De dekkingsgraad bepaalt of wij pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Financiële positie PME per eind oktober 2022

De actuele dekkingsgraad komt eind oktober uit op 116,8%. Dat is 1,8% hoger dan de maand ervoor. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we jouw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Onze beleidsdekkingsgraad is 111,2%

Dekkingsgraad hoger dan 105% (Huidige situatie)

Dekkingsgraad tussen 90% en 105%

Dekkingsgraad lager dan 90%

Wat betekenen die dekkingsgraden?

De (actuele) dekkingsgraad toont iedere maand de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichting is het bedrag dat nodig is om alle pensioenen voor nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er dus precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2020 net onder de 100% eindigde, konden we gebruik maken van de vrijstellingsregeling van minister Koolmees. Hierdoor hoefden de pensioenen in 2021 niet verlaagd te worden.

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
November 2021102,3%104,5%
December 2021103,2%108,3%
Januari 2022103,9%105,4%
Februari 2022104,5%107%
Maart 2022105,3%110,8%
April 2022106,1%113,2%
Mei 2022107,1%114,6%
Juni 2022107,8%112,4%
Juli 2022108,4%110,6%
Augustus 2022109,4%115,6%
September 2022110,2%115%
Oktober 2022111,2%116,8%

Wat moeten wij vanuit de wet?

Wij zijn verplicht om extra geld te hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Dit is een extra buffer. Die buffer noemen we het vereiste eigen vermogen. Deze benodigde extra buffer is gekoppeld aan de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is wettelijk bepaald. Wij hebben voldoende buffers bij een dekkingsgraad van 118%.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118%? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op 118% krijgen.

Meer informatie