Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Elke maand melden wij hoe wij er financieel voorstaan. De dekkingsgraad bepaalt of wij pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Financiële positie PME per eind februari 2023

De actuele dekkingsgraad komt eind februari uit op 113,2%. Dat is 3,1% hoger dan de maand ervoor. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we jouw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Onze beleidsdekkingsgraad is 112,6%

Dekkingsgraad hoger dan 105% (Huidige situatie)

Dekkingsgraad tussen 90% en 105%

Dekkingsgraad lager dan 90%

Wat betekenen die dekkingsgraden?

De (actuele) dekkingsgraad toont iedere maand de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichting is het bedrag dat nodig is om alle pensioenen voor nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er dus precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat.

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
Maart 2022105,3%110,8%
April 2022106,1%113,2%
Mei 2022107,1%114,6%
Juni 2022107,8%112,4%
Juli 2022108,4%110,6%
Augustus 2022109,4%115,6%
September 2022110,2%115%
Oktober 2022111,2%116,8%
November 2022111,5%108,8%
December 2022111,7%110,4%
Januari 2023112,1%110,1%
Februari 2023112,6%113,2%

Wat moeten wij vanuit de wet?

Wij zijn verplicht om extra geld te hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Dit is een extra buffer. Die buffer noemen we het vereiste eigen vermogen. Deze benodigde extra buffer is gekoppeld aan de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is wettelijk bepaald. Wij hebben voldoende buffers bij een dekkingsgraad van 118%.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118%? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op 118% krijgen.

Meer informatie