Overslaan en naar inhoud gaan

Herstelplan om financieel gezond te worden

Een herstelplan is een financieel plan van aanpak van pensioenfondsen. Wij moeten een herstelplan maken als de dekkingsgraad te laag is. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst.

Waarom hebben wij een herstelplan?

We hebben een herstelplan omdat de financiële situatie onvoldoende is en de dekkingsgraad te laag. Pas als onze dekkingsgraad ongeveer 120% is zijn we helemaal financieel gezond. Als de dekkingsgraad lager is, maken we een herstelplan. Dit herstelplan vernieuwen we ieder jaar.

Waar gebruiken we herstelplan voor?

Wij gebruiken het herstelplan alleen om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken het niet om te beslissen over de hoogte van de pensioenpremie, het opbouwpercentage voor de pensioenen of het verhogen van de pensioenen.

Hoe werkt het herstelplan?

In het herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op het juiste niveau krijgen. Dit doen we op basis van een toekomstscenario voor de rente en het rendement, zoals voorgeschreven door onze toezichthouder DNB. Het is niet zeker dat dit scenario uitkomt. De economie kan zich anders ontwikkelen dan de cijfers waarmee wordt gerekend. Ook is geen rekening gehouden met de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Wat zijn de uitkomsten van ons herstelplan?

Met het herstelplan toont PME aan dat binnen 10 jaar weer voldoende reserves worden opgebouwd (dekkingsgraad hoger of gelijk aan 120,3%). Het overzicht (pdf) laat dit zien. Het herstel kan sneller gaan dan verwacht. Maar ook trager, waardoor we niet binnen de vereiste termijn van 10 jaar herstellen. In dat geval moeten wij toch aanvullende maatregelen nemen. Zoals het uitstellen van het verhogen van de pensioenen. Of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Financieel crisisplan

Het bestuur van PME heeft een financieel crisisplan (pdf) opgesteld, waarin staat wat we moeten doen als we in een financiële crisissituatie terecht komen of dreigen te komen.