Overslaan en naar inhoud gaan

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag staat wat er in een jaar allemaal is gebeurd. Ook lees je hoe het financieel met ons ging. Bekijk de jaarverslagen van Pensioenfonds PME.

Voor de sector, huidige én toekomstige generaties

PME is het fonds van de toekomstmakers. Want de metaal- en techindustrie zit in het hart van veel van de veranderingen waar we als mensheid voor staan. Van energie tot klimaat en van digitalisering tot zorg; onze sector speelt altijd een cruciale rol in het daadwerkelijk realiseren van oplossingen voor vandaag én morgen. Een goed pensioen begint bij een goed financieel rendement, maar dan wel in een leefbare wereld. Daarom dragen we met onze beleggingen óók bij aan een betere wereld. Zo geven we samen vorm aan de toekomst. 

Onze financiële resultaten in 2023

Eind 2023 was de actuele dekkingsgraad 109,4% en de beleidsdekkingsgraad 113,3%. In 2023 behaalde wij een beleggingsrendement van 8,7% en verhoogden we de pensioenen met 3,26%. Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen zijn de totale vermogensbeheerkosten in 2023 gedaald van 0,49% naar 0,40%. Uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer, zijn de totale kosten voor het pensioenbeheer licht gestegen in 2023 van € 100 naar € 103. Dit wordt verklaard door tijdelijke extra investeringen in aanloop naar de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in 2026.

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

In juni 2023 werd de Wet toekomst pensioenen aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat alle kaders voor de toekomstige pensioenregeling definitief bekend zijn en sociale partners in onze sector en wij als pensioenfonds echt aan de slag konden. Een groot deel van onze tijd ging in 2023 naar de voorbereidingen op een nieuwe pensioenregeling. Aan het einde van het eerste kwartaal 2024 bereikten sociale partners een hoofdlijnenakkoord voor een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2026.

Beleggen met financieel en maatschappelijk rendement

Wij willen onze financiële doelstellingen realiseren op een manier die bijdraagt aan een leefbare wereld. In ons Klimaatplan stellen we doelstellingen om de CO₂-uitstoot van onze portefeuille te verminderen. Eind 2023 is de CO₂-uitstoot van onze aandelen en bedrijfsobligatieportefeuille met 65,8% resp. 41,5% gedaald t.o.v. 2019 en onze vastgoedportefeuille met 11,4% t.o.v. 2020. Impact­investeringen zijn investeringen waarbij het doel is om positieve impact op milieu- en sociale factoren te bereiken, samengaand met een adequaat financieel rendement. Eind 2023 had PME voor € 2,4 miljard aan impactinvesteringen in de beleggings­portefeuille.

In verbinding met onze stakeholders

Wij zijn er voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Zij staan bij ons voorop. Dat uit zich onder andere in een bediening op maat.  Wij zijn laagdrempelig, toegankelijk en gaan proactief de dialoog aan, zodat we de zorgen en wensen kennen. Dat doen we persoonlijk via onze consulenten, werkgeversbezoeken en bijeenkomsten in het land, maar ook via onderzoek en data-analyse. Zodat we nog beter begrijpen hoe onze tools en ons klantcontact voor onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers van waarde kunnen zijn.