Overslaan en naar inhoud gaan

Hoe zeker is je pensioen?

Je pensioen bij PME staat niet vast. Hoe dat precies zit, lees je hieronder.

Ontwikkeling financiële situatie

Onze financiële situatie is van invloed op jouw pensioen. We hebben te maken met het volgende:

  • De levensverwachting: hoe ouder mensen worden, hoe langer we het pensioen moeten uitkeren. We hebben dan meer geld nodig.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. We hebben meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen als de rente laag is.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen meevallen of tegenvallen.

Stijgt je pensioen mee met de prijsinflatie?

PME probeert het pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de prijzen. Of dat kan, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is hiervoor de graadmeter.

Wat is de (beleids)dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter wij er financieel voor staan.

Verhoging pensioenen

Elk jaar bekijkt het bestuur op basis van de financiële positie of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Onze financiële positie was lange tijd niet goed genoeg. Maar de overheid heeft de regels tijdelijk versoepeld. Met die versoepeling loopt de overheid alvast vooruit op de nieuwe regels voor pensioen. Daardoor konden we de pensioenen halverwege 2022 en begin 2023 met in totaal bijna 7,5 procent verhogen. En per 1 januari 2024 met nog eens 3,26 procent.

Verlaging pensioenen

Is onze beleidsdekkingsgraad wettelijk gezien te laag, dan is er sprake van een tekort. De pensioenen moeten dan mogelijk worden verlaagd. In de afgelopen vijf jaar hebben we de pensioenen niet verlaagd.

De laatste 5 jaar

Hieronder zijn de wijzigingen te zien van de pensioenen over de afgelopen 5 jaar. Daarnaast is zichtbaar met welk percentage de prijzen gestegen zijn.

DatumVerhoging pensioenPrijsstijging*
1 januari 20243,26%3,26%
1 januari 20236,20%12,45%
1 juli 20221,29%n.v.t.
1 januari 20220,00%1,29%
1 januari 20210,00%1,56%
1 januari 20200,00%1,49%

* Prijsstijgingen van de maand juli van een jaar ten opzichte van de maand juli van het jaar daarvoor gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Herstelplan

Op dit moment geldt een herstelplan voor PME. Daarin staat hoe onze financiële situatie zich in de komende tien jaar naar verwachting ontwikkelt. Bekijk de actuele (beleids)dekkingsgraad en de informatie over het herstelplan.