Overslaan en naar inhoud gaan

Anw-hiaatpensioen

Als uw werknemer overlijdt, krijgt zijn of haar partner een partnerpensioen. Is het partnerpensioen niet genoeg? Dan kan uw werknemer extra pensioen verzekeren: Anw-hiaatpensioen. De partner krijgt het extra pensioen tijdelijk, tot hij of zij AOW krijgt.

Uw werknemer regelt de verzekering zelf

  • We sturen automatisch een offerte op maat als een nieuwe werknemer voldoet aan de voorwaarden. Uw werknemer kan het tijdelijke extra partnerpensioen dan zelf regelen via onze website. 
  • Heeft uw nieuwe werknemer nog geen pensioennummer? Dan kan hij of zij toch alvast tijdelijk extra partnerpensioen aanvragen. Dit kan via een speciaal aanvraagformulier op onze website. 
  • Uw werknemer kan de verzekering het beste binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen. Dan is het invullen van een medische vragenlijst niet nodig. Na die periode vragen we dit wel van de werknemer.

Hoe werkt tijdelijk extra partnerpensioen voor u als werkgever?

  • U bent als werkgever verplicht om mee te werken als uw werknemer deze verzekering wil afsluiten, tenzij u tijdelijk extra partnerpensioen bij een andere partij hebt geregeld. 
  • U krijgt van ons een mutatieoverzicht. U ziet deze verzekering apart vermeld op de specificatie bij de nota. 
  • Als werkgever betaalt u de premie aan ons. U bepaalt zelf of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemer. U kunt de premie dan in mindering brengen op het bruto salaris van uw werknemer. 
  • Heeft een werknemer zonder pensioennummer tijdelijk extra partnerpensioen aangevraagd? We brengen de premie dan met terugwerkende kracht in rekening, nadat u de werknemer heeft aangemeld via de uniforme pensioenaangifte (upa).
  • Meer relevante informatie voor uw werknemers vindt u op de pagina over het tijdelijke extra partnerpensioen.