Overslaan en naar inhoud gaan

Ieder jaar opsturen: 'bewijs van in leven zijn'

Je wilt weten wat een 'bewijs van in leven zijn' is. Het antwoord is: dit is een bewijs dat alle gepensioneerden die in het buitenland wonen ieder jaar naar ons moeten opsturen. Met het bewijs weten we dat we het pensioen kunnen blijven uitbetalen. 

Jaarlijks een bewijs 

Van veel veranderingen die effect hebben op je pensioen krijgen wij automatisch bericht. Maar als je in het buitenland woont of gaat wonen is dit niet zo. Daarom vragen we alle gepensioneerden die in het buitenland wonen ieder jaar een 'bewijs van in leven zijn' naar ons te sturen. Dit bewijs heet ook wel Attestatie de Vita.

Je krijgt bericht van ons

Ieder jaar krijg je een brief van ons met een 'bewijs van in leven zijn'. Vul het formulier in en laat het ondertekenen door een van de volgende instanties:   

  • ambassade
  • consulaat
  • gemeente
  • (huis)arts
  • notaris
  • plaatselijke overheid, zoals ambtenaar bevolkingsregister

In Australië, Canada, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika mag je ook een advocaat, politie of kantonrechter (Justice of Peace) vragen om een handtekening.

Binnen 3 maanden terugsturen

Stuur het formulier binnen 3 maanden terug. Na 6 weken krijg je een herinnering. Ontvangen we niets van je, dan stoppen we de betaling van je pensioen.

Lukt het niet om het ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten ondertekenen? Of heb je niets van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie