Anw-hiaatpensioen

Je wilt er misschien niet over nadenken, maar als je komt te overlijden wil je vast dat je partner zich financieel kan redden. Daar is in onze pensioenregeling partnerpensioen voor geregeld. Denk je dat je partnerpensioen bij PME te weinig is? Dan kun je een extra verzekering afsluiten. Deze heet Anw-hiaatpensioen. Hiermee ontvangt je partner een extra maandelijkse uitkering totdat je partner AOW-leeftijd bereikt of ANW gaat ontvangen.

Waarom zou je je verzekeren voor Anw-hiaatpensioen?

Op Mijn PME zie je hoeveel partnerpensioen er voor jouw partner is als jij overlijdt. Stel dat je partner niet kan rondkomen van dit partnerpensioen na jouw overlijden, dan kan Anw-hiaatpensioen tijdelijk een aanvulling zijn. Je betaalt de premie voor deze verzekering zelf via je werkgever.

 

Hoe hoog is het Anw-hiaatpensioen?

Je kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen, die je partner in maandelijkse termijnen krijgt uitgekeerd na jouw overlijden:

 • € 7.100 bruto per jaar, of
 • € 11.600 bruto per jaar, of
 • € 16.000 bruto per jaar

De uitkering stopt zodra je partner AOW gaat ontvangen. De hoogte van de premie is afhankelijk van jouw leeftijd, de leeftijd van je partner en van het verzekerde bedrag. Je kunt de premie berekenen met de Anw-hiaatpensioenrekenmodule.

Wanneer stopt de verzekering?

 • Als je stopt met pensioen opbouwen bij PME. Bijvoorbeeld doordat je met pensioen gaat of de sector verlaat. Of doordat je werkgever jou afmeldt bij PME of doordat het contract van je werkgever met PME eindigt.
 • Als je partner recht krijgt op AOW.
 • Als de premie niet wordt betaald.
 • Als je geen partner meer hebt. Bij een echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) stopt de verzekering voor Anw-hiaatpensioen automatisch.
  Woonden jullie samen? Meld het einde van jullie relatie dan altijd zelf aan ons! Dan kunnen we jouw verzekering voor Anw-hiaatpensioen beëindigen.
 • Als je zelf de verzekering stopzet. Je kunt dit doen per de 1e dag van elk kwartaal. Onderteken dan het formulier Beëindiging Anw-hiaatpensioen en stuur het naar ons op via de post of via de mail.
  Let op: als je stopt met deelnemen aan de verzekering, heeft je partner geen recht meer op Anw-hiaatpensioen.

Wat moet je doen?

 1. Bereken de premie met de Anw-hiaatpensioenrekenmodule.

 2. Kijk op Mijn PME om te zien hoeveel partnerpensioen er is voor je partner. Heb je bij andere pensioenfondsen ook pensioen opgebouwd? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl om te zien of daar nog meer partnerpensioen staat.

 3. Kies vervolgens het bedrag dat je aan Anw-hiaatpensioen wilt verzekeren.

 4. Vul het aanvraagformulier in en lever het in bij je werkgever. Je werkgever vraagt de offerte voor je aan. Binnen een maand nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, sturen wij jou een offerte. 

 5. Stuur de offerte ondertekend naar ons terug en dan ontvang jij een bevestiging van deelname. Vanaf dat moment is het extra partnerpensioen geregeld.

Let op: als je binnen 3 maanden na jullie huwelijk, geregistreerd partnerschap of de ondertekening van jullie notariële samenlevingsovereenkomst of samenlevingsverklaring Anw-hiaatpensioen aanvraagt, geldt de datum van jullie verbintenis als startdatum van de verzekering.

Goed om te weten

 • Je kunt alleen Anw-hiaatpensioen afsluiten als je een partner hebt. Het kan zijn dat je getrouwd bent, geregistreerd partnerschap hebt of een samenlevingsovereenkomst hebt. Heb je dit niet? Dan kun je geen Anw-hiaatpensioen afsluiten.
 • Als je binnen 6 maanden na het afsluiten van Anw-hiaatpensioen komt te overlijden, kunnen wij een medisch adviseur vragen te onderzoeken of het overlijden bij de start van de verzekering te verwachten was. Als dat zo is, kunnen we besluiten geen Anw-hiaatpensioen uit te keren en ontvangt je partner géén Anw-hiaatpensioen.
 • Ga je met pensioen? Dan kun je je verzekering voor Anw-hiaatpensioen vrijwillig laten doorlopen totdat je partner de AOW-leeftijd bereikt. Je blijft de premie zelf betalen via automatische incasso.
 • Als je werkloos raakt en een WW-uitkering ontvangt, kun je vrijwillig pensioen opbouwen bij PME. In dat geval loopt de verzekering van Anw-hiaatpensioen kosteloos door zolang je WW ontvangt. Ontvang je geen WW en blijf je wel pensioen opbouwen bij PME? Dan loopt de verzekering ook door, maar betaal je de volledige premie zelf via automatische incasso.
 • Mocht je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, dan is het mogelijk dat je pensioenopbouw premievrij doorloopt. Dat geldt dan ook voor de verzekering van Anw-hiaatpensioen, als je daarvoor verzekerd was voordat je ziek werd.
 • Woon je in het buitenland en ontvangt je partner een wettelijk nabestaandenpensioen buiten Nederland? Dan kan het zijn dat Anw-hiaatpensioen hierop in mindering gebracht wordt. Raadpleeg de uitkeringsinstantie in het land waar jullie wonen voor meer informatie.
 • In de toekomst stijgt de AOW-leeftijd. Gaat de AOW-uitkering voor je partner later in dan 71 jaar en 6 maanden? Dan stopt de Anw-hiaatuitkering van PME op 71 jaar en 6 maanden.

 

Waar kunnen wij je mee helpen?