Overslaan en naar inhoud gaan

Klimaatverandering

Het realiseren van een goed rendement en maatschappelijk verantwoord beleggen gaan prima samen. Hierbij richten we ons voornamelijk op drie onderwerpen die voor PME Pensioenfonds belangrijk zijn: arbeid, klimaatverandering en biodiversiteit.

Klimaatplan PME: er is geen planeet B

PME betaalt – net als andere pensioenfondsen – het grootste deel van de pensioenen uit beleggingsopbrengsten. Beleggen gaat het best in een wereld die niet verder opwarmt. In een wereld waar mensen niet op de vlucht zijn voor droogte, overstromingen en honger. Met andere woorden: een stabiel rendement vraagt om een stabiele wereld. PME pakt z’n rol, met scherpe klimaatdoelen en heldere tussenstappen. Meer weten? Lees ons klimaatplan (pdf)

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

  • In de eerste plaats kiezen we bij de beleggingen in nutsbedrijven, edelmetaal, de luchtvaart en de staalsector voor best-in-class aandelen. Dat zijn aandelen in bedrijven die het beste omgaan met de aanpak van klimaatrisico’s. Wij gaan met die bedrijven in gesprek om hen er toe te bewegen meer gebruik te maken van nieuwe energievormen. We beleggen niet in fossiele energie, dus niet in bedrijven in de steenkool, olie en gaswinning en distributie.
  • We investeren in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, zoals wind- en zonneparken, opslag van energie, netwerkbedrijven en monitoring en optimalisatie. Dit soort bedrijven zorgen bovendien voor extra banen in onze eigen sector.
  • Tot slot sluiten we ons aan bij (inter-)nationale initiatieven die zichtbaar willen bijdragen aan een positieve verandering van het klimaat. Zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord.

In gesprek met bedrijven

Met een bedrijf praten heeft vaak meer effect dan niet meer in het bedrijf beleggen. Want zolang we aandeelhouder zijn, kunnen we invloed uitoefenen en bedrijven aanzetten om te verbeteren.

We spreken bijvoorbeeld met grote energie verbruikende bedrijven die veel CO2 uitstoten, en daarmee bijdragen aan klimaatverandering. Wij vinden het belangrijk dat deze bedrijven bijdragen aan de omslag naar een duurzame energievoorziening. Op die manier behouden deze bedrijven en onze aandelen in deze bedrijven hun waarde als we steeds meer overgaan op duurzame energie. Als een bedrijf waarin wij beleggen betrokken is bij een incident, dan spreken we dat bedrijf direct hierop aan.

We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar onze argumenten luisteren, dan kunnen we besluiten onze aandelen in dat bedrijf te verkopen.