Overslaan en naar inhoud gaan

Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

Nieuwe regels voor pensioen
Gepubliceerd op:

Gisteren heeft minister Schouten de concept Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. Na jarenlang praten over de hervorming van ons pensioenstelsel, maakt het kabinet nu tempo. Dat is goed nieuws, want ook pensioenfondsen kunnen dan door met de voorbereidingen voor een nieuwe pensioenregeling. Wij hopen op een vlotte behandeling in de Kamer, zodat we zo snel als mogelijk is kunnen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. We willen dat snel, omdat het nieuwe stelsel eerlijker en transparanter is. Ook kunnen de pensioenen straks makkelijker meebewegen met de financiële markten. Als het goed gaat kunnen de pensioenen eerder omhoog, en als het slecht gaat kunnen ze ook omlaag. Maar de kans op een beter pensioen neemt toe. Hoe eerder hoe beter dus, wat ons betreft. 

Nu al nieuwe spelregels om de pensioenen sneller te kunnen verhogen

Het lijkt erop dat er dit jaar ook nieuwe spelregels komen die er voor zorgen dat pensioenfondsen nu al minder reserves hoeven aan te houden. Dan kunnen de pensioenen eerder dan nu het geval is worden verhoogd, namelijk bij een gemiddelde dekkingsgraad van 105% over de afgelopen twaalf maanden. Nu is dat nog 110%. Als er geen grote schokken zijn op de financiële markten, dan halen we die 105% al dit jaar. Het bestuur moet dan besluiten of en zo ja met hoeveel de pensioenen omhoog kunnen. 

Wij willen natuurlijk zodra het kan de pensioenen verhogen. Zeker nu alles duurder wordt, van benzine en de energierekening tot de boodschappen, is een stijging van de pensioenen belangrijk. Maar het bestuur moet ook kijken of de pensioenen omhoog kunnen op een verantwoorde manier. Daarbij kijken we naar de belangen van álle deelnemers, jong en oud. En we kijken bij een besluit ook vooruit naar het nieuwe stelsel.