Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad laat lichte stijging zien

Financieel
Gepubliceerd op:

De dekkingsgraad van PME laat stabiel een positieve trend zien in het eerste kwartaal van 2023. De actuele dekkingsgraad stijgt van 110,4% eind december naar 111,5% eind maart. Het bevestigt een langzame tendens naar boven. Die wordt veroorzaakt door een voorzichtige toename van het rendement in combinatie met een nog steeds hoge rente. Het vermogen is gestegen van circa € 49,8 miljard naar € 51,1 miljard.

Kerncijfers eerste kwartaal 2023

  • Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2023: 111,5%
  • Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2023: 112,7%
  • Beleggingsrendement eerste kwartaal 2023: +/+ 2,41%
  • Vermogen in eerste kwartaal 2023 gestegen tot ca. € 51,1 miljard
  • Pensioenverplichtingen in eerste kwartaal 2023 toegenomen tot ca. € 45,8 miljard

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “PME heeft in 2022 twee keer kunnen besluiten tot indexatie dankzij tijdelijke versoepelingen van de regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. De wet toekomst pensioenen is inmiddels na een zorgvuldig proces en debat goedgekeurd door de Tweede Kamer. Nu ligt deze voor in de Eerste Kamer. Dit op een moment waarop de rente hoog is en grote fondsen voldoende dekkingsgraad lijken te hebben om de overgang naar het nieuwe stelsel te financieren. Daarom hoop ik op snel meer duidelijkheid vanuit de Eerste Kamer, zodat pensioenfondsen de overstap kunnen realiseren.”

Vermogen en verplichtingen stijgen licht

Het totaal vermogen van PME neemt in het eerste kwartaal iets toe van € 49,8 miljard eind 2022 naar € 51,1 miljard eind maart 2023. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de returnportefeuille, waarbij aandelen, hoogrentende waarden en alternatieve beleggingen, zoals bosbouw, respectievelijk zorgden voor een rendement van 5,3%, 2,62% en 6,2%. De verplichtingen van PME zijn ten opzichte van eind 2022 gestegen van € 45,1 miljard naar € 45,8 miljard. De actuele dekkingsgraad staat eind maart 2023 op 111,5%.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer: “We zien sinds de tweede helft van 2022 een stabilisering van het vermogen ontstaan. Deze trend zet ook in 2023 door. Tegelijkertijd grijpen centrale banken wereldwijd flink in om de inflatie tegen te gaan. Met wisselend succes, de kerninflatie is in Nederland in maart nog steeds 7,6%. Het blijft enigszins ongewis hoe vaak en in welke stappen de ECB de rente blijft verhogen en welke impact dit zal hebben op onder meer de financiële markten. Het IMF waarschuwt juist dat in de tweede helft van dit decennium de rente langzaam zou kunnen terugkeren naar niveaus van voor de coronacrisis. Het blijft dus van belang als fonds om met verschillende scenario's rekening te houden.”