Overslaan en naar inhoud gaan

2023: PME kijkt verder dan vandaag

Financieel
Gepubliceerd op:

Het jaarverslag van 2023 staat voor PME in het teken van de toekomst. PME belegt voor vandaag én voor de komende decennia. Voor de starters van nu tot aan onze oudste gepensioneerde van 106. In ons beleggingsbeleid houden we daarom rekening met toekomstig rendement én hoe die toekomst er uitziet. PME geeft hier zelf mede vorm aan door te beleggen voor de eigen sector in innovatieve technologie, in de energietransitie en te beleggen volgens onze eigen ESG- normen. Zo werken we samen met onze deelnemers en hun vermogen aan een financieel gunstige en leefbare toekomst. 

Terugkijkend op 2023 heeft PME een mooi rendement behaald van 8,7 procent en zijn de pensioenen verhoogd met 3,26 procent. In totaal zijn de pensioenen van PME daarmee over anderhalf jaar met zo’n 11 procent verhoogd. Dat dekt helaas niet de gehele inflatie. Wel heeft PME iedere keer geprobeerd om het maximaal haalbare te doen, zonder onnodige risico's te nemen. Met deze verhogingen behouden we een reële kans op een gezonde dekkingsgraad om in 2026 in te varen.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor het toekomst­bestendig maken van ons pensioenstelsel. De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. PME werkt al jaren aan de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Dit doen we samen met onze uitvoerder TKP en vermogensbeheerder MN. Een goede invoering van de nieuwe pensioenregeling heeft nu de hoogste prioriteit.

Naast de uitvoeringskant wordt er ook hard gewerkt aan het informeren van onze deelnemers en gepensioneerden. En dat is wat PME  betreft geen eenrichtingsverkeer. Door het organiseren van webinars en fysieke bijeenkomsten gaan we het gesprek aan, beantwoorden we vragen en informeren we onze deelnemers over hun pensioen. Onze pensioenconsulenten spelen daarbij een belangrijke rol. Zij geven presentaties bij bedrijven, gaan één op één in gesprek met de deelnemer, bij de werkgever of op locaties in de regio. Met deze persoonlijke aanpak beogen we dat onze deelnemers en gepensioneerden het nieuwe pensioenstelsel met vertrouwen tegemoet treden.”

Voor de sector, huidige én toekomstige generaties 

PME belegt in uiteenlopende categorieën, waaronder in aandelen, obligaties, vastgoed en private equity. Die beleggingen leggen we altijd langs de meetlat, rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Waarbij we overtuigd zijn dat wanneer we rekening houden met duurzaamheid het niet ten koste gaat van ons financiële rendement.

Beleggingen bekijken we ook door de lens van het maatschappelijk en sectoraal belang. Innovatie heeft daarbij onze volle aandacht. PME heeft een enorme hoeveelheid aangesloten innovatieve werkgevers. Zij maken circulaire matrassen, elektrische hijskranen en vrachtauto’s, transformatoren en chipmachines. Hun producten vormen samen een blik op de toekomst, waar verduurzaming, hightech en innovatie samenkomen. Daarom beleggen we ook graag in en voor onze sector. 

We hebben in 2023 en begin 2024 onze commitment hierin verder vergroot door onze belegging in het fonds DeeptechXL uit te breiden naar 35 miljoen euro, 50 miljoen euro te investeren in een nieuw Strategic Partnership Fund dat Nederlandse hightech scale-ups extra financiering biedt en 75 miljoen euro in Innovation Industries III. In totaal committeert PME zich nu met 260 miljoen euro aan Nederlandse deeptech en innovatie. 

Onze resultaten in 2023

Aan het einde van het jaar was de actuele dekkingsgraad 109,4 procent en de beleidsdekkingsgraad 113,3 procent. Wij behaalden in 2023 een rendement op onze beleggingen van 8,7 procent. Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen gedurende het jaar zijn de totale vermogensbeheerkosten in 2023 gedaald van 0,49 procent naar 0,40 procent. Uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer, zijn de totale kosten voor het pensioenbeheer licht gestegen in 2023 van € 100 naar € 103. Dit wordt verklaard door tijdelijke extra investeringen in aanloop naar de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in 2026. De CO2-voetafdruk van onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles is eind 2023 met 65,8% respectievelijke 41,5% gedaald t.o.v. 2019.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer, “In een onrustige wereld heeft PME de weg omhoog gevonden en een goed rendement gehaald. Het vermogen is gegroeid met bijna vijf miljard en deze groei zet vooralsnog in 2024 verder door. Desalniettemin, zien we (geo-)politieke risico’s in de wereld toenemen. Dit kan een negatief effect hebben op het rendement en daarmee op de dekkings­graad.” 

Vooruitblik

Eric Uijen: “Nederland staat in de top10 van meest concurrerende economieën ter wereld. Als ik naar onze sector kijk dan ben ik daar niet verbaasd over. In de metaal- en techindustrie wordt er hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. PME doet dit ook. Door te beleggen in de energietransitie, betaalbare huurwoningen en deeptech startups en scale-ups. Van én voor de sector. 

Maar de wereld is de afgelopen jaren wel steeds complexer geworden. Uitdagingen rondom klimaatverandering, energietransitie, woningbouw en vestigingsklimaat raken meer en meer met elkaar verweven. De oplossingen zijn er, maar vereisen flankerend beleid en soms harde keuzes. PME is bereid om onze beleggingen in de energietransitie, wonen en innovatie in Nederland verder te intensiveren, mits hier naar verwachting een adequaat rendement tegenover staat. Een duurzame toekomst is binnen handbereik en kunnen we zelf vormgeven. Maar daar moeten we wel allemaal onze handen voor uit de mouwen steken.

Lees ons jaarverslag: www.pmepensioen.nl/jaarverslagen