Overslaan en naar inhoud gaan

De AOW-leeftijd verandert


Op 5 juni werden de regering, werkgevers en werknemers het eens over het voorlopig pensioenakkoord 2019. Eén van de maatregelen uit dit akkoord is dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt.

De komende twee jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd met de gemiddelde levensverwachting. Voor ieder jaar dat de levensverwachting stijgt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. De nieuwe AOW-leeftijd gaat in op 1 januari 2020. Vooral als u onlangs uw pensioen hebt aangevraagd of binnenkort met pensioen gaat, kan dit belangrijke informatie voor u zijn.

De AOW-leeftijd verandert als volgt:

JaarOude AOW-leeftijdNieuwe AOW-leeftijd
201966 jaar en 4 mnd66 jaar en 4 mnd
202066 jaar en 8 mnd66 jaar en 4 mnd
202167 jaar66 jaar en 4 mnd
202267 jaar en 3 mnd66 jaar en 7 mnd
202367 jaar en 3 mnd66 jaar en 10 mnd
202467 jaar en 3 mnd67 jaar


U wilt eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen?

In de Pensioenplanner in Mijn PME is de nieuwe AOW-leeftijd al ingevoerd. Als u nu uw pensioen aan het plannen bent, rekent u al met uw nieuwe AOW-leeftijd.

U hebt uw pensioen al aangevraagd; wat betekent de nieuwe AOW-leeftijd voor u?

Als uw pensioen op 1 augustus 2019 of later ingaat kunt u uw pensioenkeuze nog aanpassen. Deelnemers die dit aangaat hebben wij telefonisch benaderd of bellen wij binnenkort. Mensen die we niet konden bereiken ontvangen een brief met de vraag of men het pensioen wil aanpassen of niet. Wilt u uw keuzes gelijk houden? Dan hoeft u niets te doen. Uw ingevulde aanvraagformulier blijft gewoon gelden.
Let op: Als u uw aanvraag niet aanpast, ontvangt u een tijd lang een hoger inkomen omdat u enkele maanden eerder uw AOW ontvangt. Dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor toeslagen die u ontvangt. Het is nog niet duidelijk hoe de overheid daarmee omgaat.

U ontvangt eerder AOW maar u heeft uw pensioen nog niet aangevraagd?

Omdat de AOW-leeftijd wordt vervroegd, ontvangt u van ons ook eerder een aanvraagformulier voor het aanvragen van uw pensioen. Een aanvraagformulier versturen wij een half jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt.

U bent al met pensioen maar u ontvangt nog geen AOW; wat betekent de nieuwe AOW-leeftijd voor u?

De pensioenkeuze die u heeft gemaakt, kunt u niet meer aanpassen. Een aantal maanden ontvangt u een hoger inkomen. Uw AOW-overbrugging loopt gewoon door tot de oude AOW-datum. Let op: dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor toeslagen die u ontvangt. Het is nog niet duidelijk hoe de overheid daarmee omgaat. Als u al met pensioen bent, en u ontvangt al AOW, dan verandert er niets voor u.

Wat is mijn nieuwe AOW-leeftijd?

Wilt u weten wat met het nieuwe pensioenakkoord uw AOW-leeftijd is? Kijkt u dan op svb.nl of op wijzeringeldzaken.nl.

U ontvangt al AOW, heeft de nieuwe AOW-leeftijd gevolgen voor mijn pensioen?

De wijziging in de AOW-leeftijd geldt voor mensen die zijn geboren na 31 augustus 1953. Ontvangt u al AOW en aanvullend pensioen, dan verandert er voor u niets.

Meer informatie?

Houdt u onze website in de gaten. Daar vindt u de meest actuele informatie.