Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad eindigt net onder de 100%; geen pensioenverlaging in 2020


Door de stijging van de rente daalden de verplichtingen in het vierde kwartaal van € 59,2 miljard naar € 55,7 miljard. De actuele dekkingsgraad steeg van 93,4% naar 98,7%. PME behaalde in het laatste kwartaal van 2019 een negatief beleggingsrendement van 0,8%. Over geheel 2019 was het totaal beleggingsrendement met 18,1% niettemin bovengemiddeld hoog.

Kerncijfers vierde kwartaal 2019

  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019: 96,9%
  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2019: 98,7%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2019: -0,8%
  • Beleggingsrendement 2019: 18,1%
  • Vermogen afgenomen met ca. € 0,3 miljard tot ca. € 55,0 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 3,5 miljard afgenomen tot ca. € 55,7 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: "Sinds het vorige kwartaal steeg de dekkingsgraad ruim 5% waardoor we net onder de 100% uit komen. Daarom hebben we goede reden om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling die minister Koolmees ons biedt om de pensioenen niet te verlagen in 2020. Hoewel het rendement in het vierde kwartaal negatief was, sloten we het jaar toch af met een beleggingsresultaat van 18,1%."

Verplichtingen gedaald, vermogen stabiel

Het totaal vermogen van het fonds nam in het vierde en laatste kwartaal van 2019 licht af van € 55,3 miljard tot € 55,0 miljard. De lichte daling van het vermogen komt voort uit de waardedaling van vastrentende beleggingen als gevolg van de gestegen marktrente. Aandelenbeleggingen stegen substantieel in waarde in het laatste kwartaal. De beleggingen in onroerend goed en hoogrentende waarden behaalden gematigd positieve resultaten. De alternatieve beleggingen van het fonds kenden een licht negatief rendement. Tegenover de waardedaling van vastrentende waarden door de rentestijging, staat de afname van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde af van € 59,2 miljard tot € 55,7 miljard.

Kerncijfers vierde kwartaal 2019

kerncijfers vierde kwartaal 2019