Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad licht gestegen in het derde kwartaal

Gepubliceerd op:

De dekkingsgraad van PME is in het derde kwartaal licht gestegen van 104,0% naar 104,6%. Het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen van het fonds vertoonden een stabiel beeld. Het belegd vermogen steeg in het derde kwartaal van € 61,7 miljard naar € 61,9 miljard. De pensioenverplichtingen daalden van € 59,3 miljard naar € 59,2 miljard. PME behaalde over het derde kwartaal van 2021 een rendement van 0,5%.

Kerncijfers derde kwartaal 2021

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021: 100,6%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2021: 104,6%
  • Beleggingsrendement derde kwartaal van 2021: 0,5%
  • Beleggingsrendement 2021: 0,3%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 0,2 miljard tot ca. € 61,9 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 0,1 miljard afgenomen tot ca. € 59,2 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: "De dekkingsgraad van ons fonds is ook in het derde kwartaal gestegen, in lijn met de ontwikkelingen in de financiële markten. Het jaar 2021 geeft tot dusver stabiliteit, en daar is grote behoefte aan. De actuele dekkingsgraad steeg naar 104,6%. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, kwam in het afgelopen kwartaal weer boven de 100%, zodat er weer waardeoverdrachten mogelijk zijn. Dat is goed nieuws, want daarmee krijgt PME weer iets meer ruimte om beleid te voeren dat bij een gezondere financiële situatie hoort. Maar we moeten realistisch blijven, want het herstel is nog steeds fragiel en de economie blijft nog kwetsbaar. Er is dus tevredenheid over de afgelopen maanden, maar we blijven alert op de ontwikkelingen in de komende periode."

Vermogen en verplichtingen stabiel

De financiële positie van het fonds bleef over het gehele kwartaal stabiel. Met een lichte stijging van het vermogen en een lichte daling van de verplichtingen. Het totaal vermogen van het fonds steeg in het derde kwartaal van 2021 tot € 61,9 miljard. Met name de beleggingen in alternatieve beleggingen en onroerend goed rendeerden goed. De beleggingen in aandelen en hoogrentende waarden kenden in het derde kwartaal een negatief rendement. De vastrentende waarden stegen licht in waarde. De waarde van de verplichtingen daalde licht van € 59,3 miljard naar € 59,2 miljard.

Kerncijfers derde kwartaal 2021

pme kerncijfers kwartaal 3 2021