Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad net boven de 90%


De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 2020 van 86,4% naar 90,4%. Het belegd vermogen nam met name door positieve rendementen van de aandelenbeleggingen toe van € 52,0 miljard tot € 56,3 miljard. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen in waarde van € 60,1 miljard naar € 62,3 miljard. PME behaalde in het tweede kwartaal van 2020 een positief rendement van 8,5%.

Kerncijfers tweede kwartaal 2020

  • Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2020: 92,8%
  • Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2020: 90,4%
  • Beleggingsrendement tweede kwartaal van 2020: 8,5%
  • Beleggingsrendement 2020 tot en met het tweede kwartaal: 2,5%
  • Vermogen toegenomen met ca. € 4,3 miljard tot ca. € 56,3 miljard
  • Pensioenverplichtingen met ca. € 2,2 miljard toegenomen tot ca. € 62,3 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Met het nieuwe pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal
bereikt. PME steunt het akkoord omdat de goede onderdelen van ons stelsel zoals solidariteit en
collectiviteit overeind blijven. Tegelijkertijd laat het deelnemers duidelijker zien hoe hun pensioen tot
stand komt. We verwachten dat daardoor de waardering van het pensioenstelsel groter zal worden. In de komende jaren werken we samen aan zorgvuldige uitwerking.
Voor de korte termijn betekent het akkoord dat de grens om te moeten verlagen ook eind dit jaar op 90% ligt. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is daarmee kleiner dan bij de grens van 104,3%, maar zeker niet van de baan. De bewegingen op de rente- en de aandelenmarkt zijn, mede door de coronacrisis, groot. We moeten er daarom rekening mee houden dat de pensioenen in 2021 toch verlaagd moeten worden. Het zal daarom tot het einde van het jaar weer spannend blijven.”

Vermogen en verplichtingen gestegen

Het totaal vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2020 toe van € 52,0 miljard tot € 56,3 miljard. Deze stijging van het vermogen komt voornamelijk door de positieve rendementen van de beleggingen in aandelen. De beleggingen in hoogrentende waarden, onroerend goed en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden ook een positief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Tegenover deze waardestijging van de vastrentende waarden door de rentedaling, staat de stijging van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde toe van € 60,1 miljard naar € 62,3 miljard.

Kerncijfers tweede kwartaal 2020

kerncijfers tweede kwartaal 2020