Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad nog steeds boven de 100%

Gepubliceerd op:

De dekkingsgraad van PME is in het tweede kwartaal verder gestegen van 101,7% naar 104,0%. Dit komt voornamelijk door de positieve rendementen op de beleggingen in aandelen en de alternatieve beleggingen. Het belegd vermogen steeg hierdoor in het tweede kwartaal van € 59,9 miljard naar € 61,7 miljard.

PME behaalde over het tweede kwartaal van 2021 een rendement van 2,9%. Door de gedaalde rente steeg ook de waarde van de pensioenverplichtingen van € 58,9 miljard naar € 59,3 miljard.

Kerncijfers tweede kwartaal 2021

  •     beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2021: 97,7%
  •     actuele dekkingsgraad per 30 juni 2021: 104,0%
  •     beleggingsrendement tweede kwartaal van 2021: 2,9%
  •     beleggingsrendement 2021: -0,2%
  •     vermogen toegenomen met ca. € 1,8 miljard tot ca. € 61,7 miljard
  •     pensioenverplichtingen met ca. € 0,4 miljard toegenomen tot ca. € 59,3 miljard

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Nadat in het eerste kwartaal de actuele dekkingsgraad van PME net boven de 100% uitkwam, steeg de dekkingsgraad in het tweede kwartaal verder naar 104%. Het is lang geleden dat we deze stand bereikten. De beleidsdekkingsgraad steeg met 3,5% naar 97,7% waardoor we dichtbij de 100% komen en wellicht binnenkort weer waardeoverdrachten kunnen opstarten. Maar we weten dat dit ook zo maar weer kan veranderen als gevolg van schommelingen op de financiële markten. We moeten overal rekening mee houden.”

Vermogen en verplichtingen gestegen

Het totaal vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2021 toe van € 59,9 miljard tot € 61,7 miljard. Deze stijging komt met name door de positieve rendementen van de beleggingen in aandelen en alternatieve beleggingen. De beleggingen in hoogrentende waarden hadden ook een positief rendement. De beleggingen in onroerend goed kenden een licht negatief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Door de daling van de rente, steeg ook de waarde van de verplichtingen. Deze namen toe van € 58,9 miljard naar € 59,3 miljard.