Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad zakt onder de 90%


Flinke koersdalingen op de aandelenmarkten als gevolg van de Coronacrisis en de dalende rente veroorzaken een daling van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 2020 van 98,7% naar 86,4%. Het belegd vermogen nam met name door de koersverliezen op de aandelenbeurzen af van € 55,0 miljard tot € 52,0 miljard. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen in waarde van € 55,7 miljard naar € 60,1 miljard. PME behaalde in het eerste kwartaal van 2020 een negatief rendement van 5,6%.

Kerncijfers eerste kwartaal 2020

Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2020: 95,0%.
Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2020: 86,4%
Beleggingsrendement eerste kwartaal van 2020: -5,6%
Vermogen afgenomen met ca. € 3,0 miljard tot ca. € 52,0 miljard
Pensioenverplichtingen met ca. € 4,4 miljard toegenomen tot ca. € 60,1 miljard.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “De huidige coronacrisis veroorzaakt veel persoonlijk en maatschappelijk leed, en zorgt voor grote instabiliteit op de internationale financiële markten. De economie is in een aantal sectoren vrijwel tot stilstand gekomen. Sinds het vorige kwartaal daalde onze dekkingsgraad met ruim 12% waardoor we nu op een dekkingsgraad van 86,4% uitkomen.

Veel ondernemingen in onze bedrijfstak ondervinden direct gevolgen van de economische schade die deze virusuitbraak veroorzaakt. We bieden hen daarom de mogelijkheid om premies later te betalen. De coronacrisis heeft geen invloed op onze dienstverlening. De uitbetaling van onze pensioenen gaat gewoon door, zoals onze deelnemers van ons gewend zijn. De beleggingsportefeuille wordt strak gemonitord om bij te sturen als dat nodig is.”

Verplichtingen stijgen, vermogen gedaald

Het totaal vermogen van het fonds nam in het eerste kwartaal van 2020 af van € 55,0 miljard tot € 52,0 miljard. Deze daling van het vermogen komt voornamelijk door de negatieve rendementen van de beleggingen in aandelen en hoogrentende waarden als gevolg van het stilvallen van de economie door de coronapandemie. De beleggingen in onroerend goed en de alternatieve beleggingen van het fonds kenden ook een negatief rendement. De vastrentende waarden stegen in waarde als gevolg van de gedaalde marktrente. Tegenover deze waardestijging van de vastrentende waarden door de rentedaling, staat de stijging van de waarde van de verplichtingen. Deze namen in waarde toe van € 55,7 miljard naar € 60,1 miljard.
 

kerncijfers eerste kwartaal 2020