Overslaan en naar inhoud gaan

Een nieuw pensioenakkoord, en nu?


In juli van dit jaar bereikten vakbonden, werkgevers en het kabinet overeenstemming over hoe ons pensioenstelsel er in de toekomst uit komt te zien. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt. PME steunt het akkoord omdat de goede onderdelen van ons stelsel zoals solidariteit en collectiviteit overeind blijven. Tegelijkertijd wordt het duidelijker hoe je pensioen tot stand komt. De komende jaren werken we aan zorgvuldige uitwerking. We zullen daarbij iedereen zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe stelsel.

Hoog tijd om te moderniseren

Het vertrouwen in het huidige pensioenstelsel heeft de nodige averij opgelopen door blijvende dreiging van verlagingen en natuurlijk het uitblijven van indexaties. Het stelsel is hard aan vernieuwing toe. Het fundament dat in de jaren 50 is gelegd past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt, bij de opbouw van de bevolking en bij huidige economie. Iedereen is het er al lang over eens dat er grote aanpassingen gedaan moeten worden. Het huidige stelsel is op termijn onhoudbaar, met als hoofdoorzaken de vergrijzing, de toegenomen levensverwachting en de kwetsbaarheid van de financiële markten.

Wat is er afgesproken?

Er ligt nu een pakket van maatregelen waarbij de oudedagsvoorziening goed en verantwoord wordt geregeld met oog voor de belangen van alle generaties, aangepast aan de vereisten van de moderne tijd, maar met behoud van de goede elementen van ons oude stelsel. Het bestaat uit een pensioenvermogen dat je samen met je werkgever opbouwt in een collectief en solidair systeem. Solidariteit en het delen van risico’s zijn nodig om mensen enige zekerheid en houvast te bieden, bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het pakket van maatregelen dat er nu ligt zorgt voor een goede en verantwoorde oudedagsvoorziening met oog voor de belangen van alle generaties, aangepast aan de vereisten van de moderne tijd, maar met behoud van de goede elementen van ons oude stelsel.

Belangrijke doelen zijn bereikt

Het nieuwe pensioencontract geeft eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen wat ook betekent dat het pensioen directer meebeweegt met de ontwikkelingen van de economie. Dit verhoogt de begrijpelijkheid en heeft als effect dat pensioenen eerder omhoog maar ook naar beneden kunnen worden bijgesteld. We regelen het nog steeds samen; werkgevers en werknemers zetten samen geld opzij voor pensioen. Iedereen bouwt straks wel zijn eigen pensioenvermogen op. Zo wordt pensioen transparanter en persoonlijker pensioen. 

Het is nog niet klaar

Alles wat afgesproken is, zal in de komende jaren vastgelegd worden in de wet. PME let daarbij goed op en oefent invloed uit om de uitvoerbaarheid van de pensioenafspraken te bewaken en ruimte te behouden om zaken te kunnen regelen die passen bij onze deelnemers. Daarna worden op basis van de nieuwe regels afspraken gemaakt hoe deze worden toegepast. Het is de verwachting dat de nieuwe regels worden ingevoerd in 2026.

  • Juli 2020: Pensioenakkoord door werkgevers, vakbonden en kabinet.
  • 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als wet door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat 1 januari 2023.
  • 2022-2023: Werkgevers en werknemers maken afspraken op basis van de nieuwe regels.
  • 2024-2027: Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe regels en de afspraken die door werkgevers en werknemers gemaakt zijn invoeren. Dit betekent vaak een nieuwe regeling.

Wij houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen, en wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor je eigen pensioen!