Overslaan en naar inhoud gaan

Inkoop Voorwaardelijk Extra Pensioen voor geboortejaar 1959


Ieder jaar wordt voor een groep deelnemers het voorwaardelijk extra pensioen ingekocht (overgangsregeling VPL PME*). Dit doen we per geboortejaar. In 2019 wordt het voorwaardelijk extra pensioen van deelnemers geboren in 1959 ingekocht. De inkoop gebeurt op 31 december 2019. Na die datum is het voorwaardelijke extra pensioen opgeteld bij het gewone pensioen.

Ben je geboren in 1959 en heb je recht op voorwaardelijk extra pensioen? Dan ontvang je begin 2020 een brief met de bevestiging van de inkoop. Als je pensioen ingaat in januari 2020 of later is je pensioenuitkering inclusief het voorwaardelijke extra pensioen. We gaan soepel om met de aanvraagtermijn van je pensioenuitkering als je in januari of februari met pensioen wil. Normaal geldt een aanvraagtermijn van drie maanden.

Hoogte van de inkoop

Ieder jaar besluit het bestuur over een zogenaamde ‘correctiefactor’. Voor deelnemers geboren in 1959 geldt een correctiefactor van 80%. Dit is lager dan voorgaande jaren (85%). Het bestuur heeft dit besloten vanwege de toegenomen kosten.

Eind 2020 is het laatste jaar van de regeling voorwaardelijk extra pensioen. Dan wordt het voorwaardelijke extra pensioen van deelnemers geboren in 1960 tot en met 1972 ingekocht.

* Het Voorwaardelijk extra pensioen is een afspraak tussen Cao-partijen. De volledige premie komt voor rekening van de werkgever. De financiering van deze regeling valt buiten de dekkingsgraad.