Overslaan en naar inhoud gaan

Jaarverslag 2020; een intensief jaar


Het jaar 2020 werd voor iedereen beheerst door de coronacrisis die invloed had, en nog steeds heeft, op mensen, bedrijven en organisaties. PME monitorde de financiële markten intensief en ondersteunde aangesloten bedrijven door het verlenen van uitstel van betaling. In de zomer presenteerden sociale partners en het kabinet de contouren van het nieuwe pensioenstelsel. Vanaf dat moment werden de voorbereidingen opgestart voor het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk op 1 januari 2027 zal ingaan.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “2020 was een intensief jaar. De coronacrisis vergde veel aandacht en aanpassingen in onze manier van werken. Dat gold natuurlijk ook voor onze deelnemers en werkgevers. Daarnaast zag het er een groot deel van het jaar naar uit dat we de pensioenen moesten verlagen. Uiteindelijk sloten we het jaar af met een dekkingsgraad van bijna 98%, ruim 1 procent onder die van een jaar daarvoor. Het bestuur kon daarom besluiten om voor het tweede jaar op rij gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregelingen namen we een lastig, maar weloverwogen besluit. Vanaf 1 januari 2022 geven we dit in handen van TKP en beëindigen we daarmee de samenwerking op dit gebied met MN. In lijn met wat onze deelnemers van ons vragen hebben we op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen ook in 2020 weer verdere stappen kunnen nemen. De verdere verduurzaming van de beleggingsportefeuille wordt voortgezet in de komende jaren.”

Kernpunten 2020

  • de actuele dekkingsgraad daalde 1,3 procentpunt in 2020 van 98,9% naar 97,6%
  • het rendement op de beleggingen was met 10,9% bovengemiddeld hoog. Over de afgelopen 10 jaar is het gemiddelde rendement 8,35%
  • de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille is sinds 2015 gehalveerd, - 53%
  • de hoogte van de pensioenpremie in 2020 was gelijk aan die van 2019. De komende jaren wordt de pensioenpremie verhoogd van 22,7% (2020) naar 27,59% (2021) tot 27,98% (2022)
  • het opbouwpercentage is vanaf 1 januari 2021 verlaagd van 1,875% naar 1,815%

CO2-uitstoot meer dan gehalveerd, impactdoelstelling naar € 3 miljard in 2025

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille is 53% minder dan in 2015. Dit is onder andere een gevolg van de selectie van aandelen in ontwikkelde en opkomende landen via het Bewuste Selectie beleid, het sectorenklimaatbeleid, waardoor de exposure naar olie en gas aandelen met 50% is gehalveerd. Als gevolg van onvoldoende vorderingen van dialoog werd twee jaar geleden al afscheid genomen van aandelen van Exxon.

Eind 2020 stelde PME de doelstelling vast om in 2025 totaal € 3 miljard investeringen met positieve impact te hebben. Daarmee verhoogde PME de ambitie om als belegger bij te dragen aan maatschappelijke onderwerpen. De thema’s waarin belegd zal worden zijn energietransitie, circulaire economie, toegang tot financiering en innovatie in Nederland en Europa, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg. Op dit moment belegt PME ruim 1 miljard in impact investeringen.

Maatwerk en innovatie in klantbediening

De coronacrisis bracht ook uitdagingen bij de ontmoetingen met werkgevers en werknemers. Omdat het niet meer mogelijk was voor onze consulenten om deelnemers persoonlijk te ontmoeten werd in mei vorig jaar met succes het beeldbellen geïntroduceerd. De bijeenkomsten met gepensioneerden in theaters moest plaats maken voor een live online uitzending. Het bereik van deze uitzending was vergelijkbaar met het aantal de mensen dat in één jaar normaal naar het theater komt, maar het persoonlijk contact werd wel gemist. In 2020 werden er weer nieuwe stappen gezet om deelnemers op een eenvoudige manier inzicht te geven in hun pensioen en hen te stimuleren om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Zo werd, in gezamenlijkheid met andere pensioenfondsen, de Pensioenchecker app geïntroduceerd waarmee deelnemers eenvoudig een schatting kunnen krijgen van het totaalinkomen op AOW-leeftijd.

Vooruitblik

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel is een majeure meerjarige operatie. Het komende jaar staat in het teken van het treffen van alle voorbereidingen die nodig zijn voor de besluitvormingsfase. Het bestuur van PME zet zich in om de weg daar naar toe zo evenwichtig, uitlegbaar en uitvoerbaar mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2022 wordt de pensioenuitvoering van PME gedaan door TKP.
In 2021 wordt het transitieplan uitgevoerd door projectorganisaties van MN, TKP en PME om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer lezen?

Het gehele jaarverslag (pdf)