Overslaan en naar inhoud gaan

Kandidaatstelling & verkiezing pensioenfondsbestuur 2022

Gepubliceerd op:

Sinds 1 juli 2014 zitten er naast vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers ook twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden in het bestuur van PME. Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Op 1 juli 2022 loopt de benoemingstermijn af van de twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden in het bestuur van PME.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Organisaties en individuele personen, die de belangen van pensioengerechtigden willen behartigen, kunnen kandidaten voordragen of zichzelf kandidaat stellen. Voor kandidaatstelling is de aantoonbare steun van ten minste 200 pensioengerechtigden van PME nodig. Verenigingen die statutair betrokken zijn bij PME (FNV, CNV, de Unie, VHP en VGPME) voldoen al aan deze eis. Voor andere verenigingen die een kandidaat willen voordragen, geldt dat zij aantoonbaar ten minste 200 PME pensioengerechtigden leden moeten hebben. Tot slot kunnen individuele kandidaten hun steun aantonen met 200 steunbetuigingen van pensioengerechtigden van PME.     

Wel of geen verkiezingen

Zijn er meer dan twee geschikte kandidaten voor de vacante bestuursfuncties, dan worden er in april 2022 verkiezingen uitgeschreven. Alle pensioengerechtigden van PME mogen dan hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. De twee kandidaten met de meeste stemmen worden, onder voorbehoud van goedkeuring door DNB, benoemd door het bestuur van PME.

Alle kandidaten moeten voldoen aan de profielschets. De verkiezingscommissie beoordeelt of kandidaten hieraan voldoen. Daarnaast is een (integriteit) pre-employment screening onderdeel van de selectieprocedure om op de kieslijst terecht te komen.

Aanmelden kan tot 31 januari 2022.

Bekijk de profielschets en voorwaarden voor de kandidaatstelling