Overslaan en naar inhoud gaan

PME ondertekent Commitment financiële sector voor klimaatdoelen


Vandaag tekenden ongeveer vijftig pensioenfondsen, verzekeraars, banken en vermogensbeheerders een Commitment voor het Klimaatakkoord van het kabinet. Samen met minister Hoekstra van Financiën hebben zij hun handtekening gezet. Marcel Andringa, bestuurder balans- en vermogensbeheer van PME, tekende het Commitment namens PME.

Alle ondertekenaars verplichten zich om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2. De financiële sector draagt hiermee ook bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld.
 
Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie: "Pensioenfondsen beleggen om hun deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden. Maar we willen ook dat zij daarvan kunnen genieten in een leefbare wereld. Daarom committeren we ons vandaag aan afspraken over het terugdringen van CO2."